MŠ – Kontakty

MATEŘSKÁ ŠKOLA HNOJNÍK 360

Telefonní kontakt: +420 727 946 223 nebo 558 696 420

Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Dagmar Martinková

Provoz mateřské školy: 6:15 hod. – 16:00 hod.

 Třídy  

 paní učitelky

 Berušky Soňa Ottová, Pavla Marcinková
 Mravenečci Klára Bubláková, Micheala Karzelová
 Sluníčko Bc. Dagmar Martinková,

Mgr.  Jarmila Mecová

Provoz mateřské školy bude omezen v měsících červenci a srpnu, bude upřesněno v květnu.

Mateřská škola se z bezpečnostních důvodů zamyká v 8:15 hod.

Telefonní kontakty  

  • Mateřská škola třída „Sluníčko“ +420 727  946  223
  • Mateřská škola třída „Berušky“  +420  727 946  224
  • Mateřská škola třída „Mravenečci“ +420  727  946  225