Současnost

Současnost Masarykovy Základní školy a mateřské školy v Hnojníku

Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub, mateřskou školu a školní jídelnu. Byla otevřena jako Masarykova měšťanská škola v roce 1931. Je spádovou školou pro žáky druhého stupně z širokého okolí mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky. Škola je bezbariérová.

Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel Zastupující TU 
1. ročník  17  6  23  Mgr. D. Lokayová  Mgr. P. Budinská
2. ročník
 11  10  21  Mgr. P. Budinská  Mgr. K. Molinová
3. ročník
 15  11  26  Mgr. K. Molinová  Mgr. M. Lehner
4. ročník
 12  16  27  Mgr. M. Rylková  Mgr. D. Lokayová
5. ročník
 14  12  26  Mgr. M. Lehner  Mgr. P. Kufová
6. ročník
6. A  12  10  22  Mgr. P. Kufová  Ing. M. Chromiáková
6. B  8  10  18  Mgr. Ilona Rucká  Mgr. L. Plachtová
6. C  11  9  20  Mgr. V. Pyško  Mgr. M. Luzarová
7. ročník
7. A  11  9  20  Mgr. K. Wiejová  Mgr. A. Iskřická
7. B  13  11  23  Mgr. Z. Věřbová  Mgr. J. Khýr
8. ročník
8. A  11  16  27  Mgr. L. Plachtová  Mgr. I. Rucká
8. B  10  11  21  Mgr. M. Divínová  Mgr. J. Valášková
9. ročník
9. A  13  11  24  Ing. M. Chromiáková  Mgr. J. Březovjáková
9. B  12  15  27  Mgr. J. Březovjáková  Mgr. K. Wiejová

Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Škola pro život“. V roce 2013 byla dokončena realizace projektu EU Peníze do škol se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce.

Součásti školy Počet dětí, žáků 
Mateřská škola – odloučené pracoviště Hnojník 360  59
Základní škola 327 (k 4. 9. 2017)
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna MŠ 59
Školní jídelna ZŠ

 

Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny 17 učeben
Odborné učebny Odborné multimediální  učebny fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, výpočetní techniky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, cvičná kuchyň
Odpočinkové a relaxační prostory Klubovna školního klubu a dvě klubovny školní družiny, školní knihovna, zahrada
Sportovní zařízení 2 tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště, dopravní hřiště
Dílny a pozemky Dílna kovo – dřevo, školní zahrada
Žákovský nábytek Všechny učebny jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Fond učebnic se průběžně obnovuje v souladu s ŠVP.
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 2 učebny vybaveny výpočetní technikou a všechny učebny audiovizuální technikou.
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Modernizace probíhá podle potřeby a finančních možností školy