Organizace školního roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018

Ke stažení:

  (přehled státních svátků, prázdnin, třídních schůzek)

 (možno zakoupit ve škole)

 

 

Zkratky předmětů – šk. rok 2017-18

 • Aj – Anglický jazyk
 • Čj – Český jazyk a literatura
 • D – Dějepis
 • F – Fyzika
 • Hv – Hudební výchova
 • Ch – Chemie
 • INF – Informační a komunikační technologie
 • M – Matematika
 • Nj – Německý jazyk
 • – Pracovní činnosti
 • Prv – Prvouka
 • – Přírodopis
 • Pří – Přírodověda
 • Rj – Ruský jazyk
 • Tv – Tělesná výchova
 • Vl – Vlastivěda
 • Vko – Výchova k občanství
 • Vkz -Výchova ke zdraví
 • Vv – Výtvarná výchova
 • Z – Zeměpis

Volitelné předměty

 • Ms – Matematický seminář
 • PřSe – Přírodovědný seminář
 • Ced – Cestovatelský deník
 • SA – Sportovní aktivity
 • KAJ – Konverzace v anglickém jazyce
 • CvČj – Cvičení z českého jazyka
 • ApIn – Aplikovaná informatika

Další předměty

 • Inte – Pedagogická intervence
 • Ree – Reedukace

Nepovinné předměty

 • NabE – Evangelické náboženství (zájmový kroužek)
 • NabK – Římskokatolické náboženství