Oslavy 100. výročí vzniku republiky

Oslavy 100. výročí vzniku republiky

Oslavu významného výročí vzniku republiky se rozhodla naše škola uspořádat spolu se zastupiteli obce v dobovém duchu. Zároveň jsme spojili tuto oslavu s otevřením rekonstruovaných prostor mateřské školy a přístavby pódia, které bude sloužit pro vzdělávací i relaxační aktivity nejen škole, ale také celé obci Hnojník.

V pátek 7. září se v areálu mateřské školy sešli žáci a učitelé školy, představitelé obce i její obyvatelé. V projevech zazněly odkazy na historii vzniku republiky, na její význam, byla vzpomenuta návštěva prezidenta T. G. Masaryka v obci a ředitelka školy Mgr. Dagmar Tobolová poděkovala obci za investice do nových stavebních úprav a za spolupráci. Další část programu proběhla opravdu v duchu první republiky. V kočáře přijel prezident Masaryk doprovázen vojáky a byl přivítán krojovanými dětmi tradičně chlebem a solí. Společně pak odhalili pamětní desku „Lípy republiky“, umístěnou mezi symbolickými národními stromy, které zde žáci školy vysadili. Celý program byl doprovázen právě vystoupeními žáků školy, nezapomnělo se ani na Masarykovu oblíbenou píseň “Ach synku”, k níž se přidali i hosté.

Jsme rádi, že si tak významné výročí připomínáme nejen slovy, ale že je spojujeme i s konkrétní prací, jejíž výsledky budou dál sloužit žákům i občanům naší obce.

Mgr. Hana Kurillová

https://zshnojnik.rajce.idnes.cz/Oslavy_zalozeni_Ceskoslovenska/