Zahajujeme činnost zájmových kroužků

Zahajujeme činnost zájmových kroužků

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

i v letošním školním roce jsme pro Vaše děti připravili velkou nabídku zájmových kroužků, které otevíráme při minimálním počtu 8 přihlášených žáků.

Přehled kroužků ve školním roce 2018/2019, které zahájí svou činnost od 24. 9. 2018:

 • Anglický klub
 • Čtenářský klub Divíšek
 • Dramatický kroužek
 • Kroužek školního ekotýmu
 • Florbal (pátek)
 • Florbal (čtvrtek)
 • Keramika (pondělí)
 • Keramika (středa)
 • Klub zábavné logiky a deskových her
 • Kytara
 • Míčové hry
 • Počítačový kroužek
 • Stolní tenis
 • Pěvecký sbor pro žáky 1. stupně
 • Pěvecký sbor pro žáky 2. stupně 

 

   Kroužky vedené externisty:

 • Šachy
 • Beskyďáček
 • Gymnastika
 • Taneční kroužek latinskoamerických tanců
 • Kings Style – breakdance

 

Poplatek za školní kroužek činí 150,- Kč za pololetí, kromě pěveckého sboru a dramatického kroužku z důvodu jejich využití i k reprezentaci školy, a klubu zábavné logiky, který je hrazen z prostředků Šablony – EU. Za kroužky vedené externisty se platba provádí po domluvě přímo externistům nebo na účet jejich organizace.

Kroužky budou ukončeny 14. června 2019.