2. stupeň – Projekt Fyziky se nebojíme

logo

Projekt „Fyziky se nebojíme“

Stávající učebna fyziky na naší škole je zastaralá, chybí multimediální didaktické pomůcky pro interaktivní výuku, zatemnění pro výuku optiky, pracovní pult pro pedagogy a pracovní stoly pro žáky.

Cílem projektu „Fyziky se nebojíme“ je zkvalitnit podmínky vzdělávání, zatraktivnit žákům školy předmět fyzika a motivovat je k dalšímu studiu tohoto oboru. Výsledkem projektu je tento obor popularizovat, vytvořit lepší didaktické a materiální zázemí na naší škole.

Výuka bude v souladu s ŠVP doplněna o praktické pozorování a pokusy, prostřednictvím kterých budou žáci aktivně zapojeni do práce v hodinách.

Škola pořádá pro žáky z okolních obcí a veřejnost Den otevřených dveří, kdy žáci předvádějí zajímavé pokusy a pozorování. Nabízí se i možnost využití učebny pro kroužky žáků dle jejich zájmu.

Projekt „Fyziky se nebojíme“ je financován ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II v celkové výši 917 682,- Kč.

Realizace celého projektu bude ukončena v červenci 2015. V novém školním roce již žáci zasednou do moderní, plně multifunkční učebny, která splňuje i ta nejnáročnější kritéria.