2. stupeň – Projekt Výzva 56

Projekt Výzva 56 „Dejme jazykům zelenou!“ úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. V současnosti se připravuje vydání právního aktu, tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace naší škole.

Schválený rozpočet projektu pro MZŠ a MŠ Hnojník je 978 064 Kč a finance budou využity na tyto klíčové aktivity:

  • 3 čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (vč. nákupu knih a odborných publikací),
  • 4 zahraniční jazykové kurzy pro učitele,
  • zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (pobyt pro 40 žáků + pedagogický doprovod).

Realizace projektu bude ukončena k 31. 12. 2015.