2. stupeň – Školní potřeby

Tělesná výchova – cvičební úbor: jakékoliv tričko, halová obuv, tepláky nebo kraťasy.

Matematika – trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, mikrotužka (pentilka).

Výtvarná výchova (žáci si pořizují sami) – vodové barvy, temperové barvy, černá tuš, voskovky, suché pastely, dva štětce, dvě tužky č. 1, lepidlo, nůžky, podložka na lavici, hadřík, kelímek + 100,- Kč na výkresy a ostatní pomůcky do Vv.

Hudební výchova – sešit si bude žák vést od 6. do 9. ročníku.