90 let Masarykovy základní a mateřské školy v Hnojníku

90 let Masarykovy základní a mateřské školy v Hnojníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci a přátelé školy,

skončil nám školní rok 2020/2021, a právě v těchto dnech si Masarykova Základní škola a mateřská škola v Hnojníku připomíná 90. výročí svého založení.

Již devadesát let, přesněji od konce roku 1930, stojí v Hnojníku škola, o jejímž významu pro obec a region mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem, není pochyb. O tom, jak velkým přínosem pro společensko-kulturní život regionu v té době byla, svědčí to, že jí byl v roce 1930 dekretem prezidenta republiky udělen čestný název Masarykova měšťanská škola. Dlouhá desetiletí sice byla čestného názvu zbavena, v roce 1992 jí však byl navrácen a dnes ji známe jako Masarykovu základní a mateřskou školu.

Při této příležitosti jsme se rozhodli vydat obsáhlý almanach a zatím alespoň touto formou důstojně uctít a připomenout významné výročí naší školy. Pokud byste měli zájem o výtisk Almanachu, je k dispozici na sekretariátě školy.

Přesto, že vydáváme tento almanach, je naším záměrem uspořádat ještě do konce tohoto kalendářního roku výstavu k 90. výročí školy, na které bychom mohli přivítat širokou veřejnost, rodiče žáků, občany Hnojníka i okolních spádových obcí. Tento záměr však budeme moci uskutečnit jen v případě, že nám to epidemiologická a společenská situace dovolí. Držme si tedy všichni palce, ať je letošní podzim lepší než ten minulý.

Přejeme Vám krásné dovolenkové dny plné slunce, zdraví a pohody.

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců MZŠ a MŠ Hnojník

Podobné aktuality