…a jedeme na adapťák…

…a jedeme na adapťák…

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

do 6. ročníku naší školy přicházejí noví žáci ze spádových škol. Po dobrých zkušenostech z předchozích roků i letos organizujeme již tradiční adaptační pobyt, abychom dětem tento přechod usnadnili. Jejich vzájemné poznávání a sbližování ve škole trvá většinou měsíce, věříme však, že společné soustředění je nastartuje a vše podstatně urychlí. Aby měl adaptační kurz smysl, je důležitá účast všech žáků třídy. Čeká je spousta zábavy, soutěží, společných her a poznávání. Letošní pobyt bude třídenní, v termínu od 4. 9. do 6. 9. 2019 na Gruni. Věříme, že si jej všichni užijí a že splní svůj účel.

Prosím, pokud jste ještě pobyt neuhradili, zasílejte částku 1 100,- Kč na bankovní účet školy: 820 844 0001/5500,

do zprávy příjemce uvádějte následující: jméno a příjmení žáka, třídu, adaptační kurz 2019.

Mgr. Jana Štěpánková, garant akce