Adaptační kurz na Gruni

Adaptační kurz na Gruni

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

do 6. ročníku naší školy přicházejí noví žáci ze spádových škol. Po dobrých zkušenostech z předchozích let i letos organizujeme již tradiční adaptační pobyt, abychom žákům tento přechod usnadnili. Jejich vzájemné poznávání a sbližování ve škole trvá většinou měsíce, a proto věříme, že společné soustředění  vše podstatně urychlí. Aby měl adaptační kurz smysl, je důležitá účast všech žáků třídy.

Čeká je spousta zábavy, soutěží, společných her a poznávání. Letošní pobyt bude třídenní v termínu od 10. 9. do 12. 9. 2018 na Gruni. Věříme, že si jej všichni užijí, a že splní svůj účel.

Mgr. Jana Štěpánková a třídní učitelé 6. ročníku