Adaptační pobyt 6. ročníku

Adaptační pobyt 6. ročníku

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků,

do 6. ročníku naší školy přicházejí noví žáci ze spádových škol. Po dobrých zkušenostech z předchozích let i letos organizujeme již tradiční adaptační pobyt, abychom dětem tento přechod usnadnili a pomohli jim vytvořit nový kolektiv. Jejich vzájemné poznávání a sbližování ve škole trvá většinou měsíce, věříme však, že společné soustředění je nastartuje a vše podstatně urychlí. Aby měl adaptační kurz smysl, je důležitá účast všech žáků třídy. Čeká je spousta zábavy, soutěží, společných her a poznávání. Pobyt bude již tradičně třídenní v krásném horském prostředí na Gruni. Věříme, že si jej všichni užijí a že splní svůj účel.

Částku 1 200,- Kč za kurz uhraďte prosím do 2. 9. na účet školy č. 8208440001/5500, kde do zprávy pro příjemce uveďte: AK – jméno žáka, třída.

 

Tento školní rok se z důvodů většího počtů žáků bude pobyt konat ve dvou termínech. Bližší informace naleznete v odkazech níže.

Pro třídu 6. A a 6. C 6. 9. – 8. 9. 2021.

Pro třídu 6. B a 6. D 8. 9. – 10. 9. 2021.

Jana Štěpánková

Podobné aktuality