Aktualizované informace k distanční výuce od 14. 10. 2020

Aktualizované informace k distanční výuce od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

opět se nám ze dne na den změní způsob výuky. Netěší to nikoho z nás, bude to jistě pro všechny náročné.  Jak jste již všichni určitě zaznamenali z médií, od středy 14. 10. do neděle 1. 11. dochází k celkovému uzavření škol, tedy prvního i druhého stupně, a přechází se na distanční vzdělávání. Uzavřena bude i školní družina a školní klub. Školní jídelna zůstává v provozu.

Všichni žáci tedy zůstávají doma a budou se vzdělávat distančně (dálkově, s využitím aplikací Google Classroom). Škola je na tuto situaci připravena. Nevíme však, jaké možnosti máte doma.

Proto Vás prosím, pokud nemůžete svým dětem online výuku z jakéhokoliv důvodu zabezpečit, ať už z důvodu nepřipojení k internetu nebo z důvodu, že pracujete v momentálně vytíženém odvětví (zdravotnictví, policie, sociální služby, atd.), informujte o tom neprodleně třídní učitele svých dětí. Budeme se snažit být Vám nápomocni a věřím, že společně najdeme vhodné řešení případného problému.

Dovoluji si požádat rodiče dětí, kteří kromě základní školy mají děti i v mateřské škole, aby zvážili docházku svých dětí do mateřské školy. Pokud bychom byli nuceni zavřít mateřskou školu z důvodu případné karantény, jistě by to znamenalo pro ostatní rodiče problémy v zaměstnání. Buďme jim prosím nápomocni.

Škola bude otevřena každý den od 7:30 do 12:15 (přítomnost žáků je ovšem zakázaná).

Nově je stanoveno, že nemusíte ve škole žádat o potvrzení pro Ošetřovné, stačí vyplnit čestné prohlášení. Bližší informace níže v příloze.

 • Distanční výuka je pro všechny žáky povinná. Žákovu nepřítomnost na online a MEET výuce řádně omlouvá zákonný zástupce – pošle email omluvenku s důvodem nepřítomnosti žáka vyučujícímu dané hodiny přes platformu Bakaláři.
 • Distanční výuka pro všechny žáky ve formě videohodin a vkládání výukových materiálů prostřednictvím Google Classroom začne od pondělí 19.10.

 

Organizace výuky tento týden, tj. od 14. 10. – 16.10.

 • Pro 8. a 9. ročník se tento týden nebude měnit, do konce týdne doběhne v nastaveném režimu, který žáci obdrželi.
 • Třídní učitelé na 1. stupni ve spolupráci s vyučujícími připravili svým žákům domácí úkoly podle klasického rozvrhu, zadání k úkolům děti obdržely dnes ve škole. V průběhu středy a čtvrtku budou rodiče dětí 1. stupně kontaktováni třídními učitelkami a proberou případná úskalí s výukou.
 • Učitelé na 2. stupni připravili pro 6.  a 7. ročník výukové materiály, které jsou vkládány vždy nejpozději do 7:00 hodin daného dne do prostředí Google Classroom. Žáci byli dnes opětovně proškoleni v prostředí on-line výuky a Google Clasroom.

Organizace výuky v týdnu od 19. 10. – 23.10.

Nový rozvrh tříd bude zveřejněn v pátek 16. 10. v aplikaci Bakaláři. Sledujte aktuální rozvrh na daný týden, nikoli rozvrh stálý.  Denně budou mít žáci maximálně 4 vyučovací hodiny, s přestávkami. Každý předmět je označen písmeny „DisV“ nebo „SamS“.

V rámci vzdělávání na dálku jsou využity různé metody a formy práce a žáci nestráví nad školními úkoly jen 4 vyučovací hodiny, ale i delší dobu, mimo stanovenou výuku, protože budou vypracovávat i „klasické“ domácí úkoly.

Informace o průběhu a organizaci jednotlivých hodin budou v Google Classroom.

rozvrh

DisV“ znamená distanční výuku formou videohodiny, tedy vyučovací hodinu vedenou učitelem. „SamS“ znamená samostudium, kdy žák zpracovává výukové materiály zadané učitelem. Učitel nevede hodinu, ale je přítomen u PC, připraven s žákem komunikovat (chat, videohovor) a vysvětlit případný problém. Žák se může na učitele obracet a může využít jeho pomoc a radu.

Videohodiny i samostudium budou probíhat v aplikaci Google Classroom a Google Meet. S těmito aplikacemi byli žáci 5. až 9. ročníku ve škole seznámeni, obecně rovněž žáci 3. a 4. ročníku. Pro vstup do aplikací je nutné přihlášení do školního e-mailu a využití internetového prohlížeče Google Chrome. Podrobnosti naleznete v instruktážním videu.

 

 

Práce ve zmíněných aplikacích je možná i v mobilním telefonu či tabletu, což je popsáno v dalším videu.

Případné technické problémy můžete řešit telefonicky v době 7:30 – 13:00 nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech:

Mgr. Jan Khýr – khyr.j@zshnojnik.com, mob: 776 690 295
Mgr. Vít Pyško – pysko.v@zshnojnik.com, mob: 603 960 355

Pravidla online a MEET výuky

 • V příloze níže naleznete dokument “Pravidla online a MEET výuky. Školní Gooole účet jsme dětem zřídili pro potřeby školy a distančního vzdělávání, proto pro připojení musí použít tento účet.

Stravování a výdej obědů

Provoz školní jídelny zůstává nepřerušen.  Všichni žáci byli od 15. 10. 2020 odhlášeni ze stravování. (Žáci 8. a 9. ročníku, kteří se již distančně vzdělávají a jsou k obědům tento týden přihlášeni, zůstávají beze změny, tedy oběd mají).  Můžete ale své děti na obědy přihlásit  a alespoň trochu ulehčit svým povinnostem. Máte možnost si vybrat jednu ze dvou variant, a to odběr obědu do jídlonosiče, nebo konzumaci obědu ve školní jídelně. Zvolenou možnost nahlásíte vedoucí školní jídelny (pokud jste již nenahlásili třídnímu učiteli).

 Časový harmonogram výdeje obědů

 • Oběd do jídlonosičevýdej od 11:00 do 13:30.

Jídlonosič žák odevzdá u zadních vstupních dveří školní kuchyně (vchod od hřiště u školní družiny). Zde si počká na jeho výdej. Jídlonosič musí být označen jménem žáka a třídou. Označené jídlonosiče je také možno přinést v době 6:30 – 7:30 do určených prostor před školní kuchyní (opět zadní vchod hřiště u školní družiny). Oběd si pak strávník nebo rodič vyzvedne v době od 11:15 do 15:00 tamtéž.

 • Oběd v jídelněvýdej od 11:00 do 13:30.
 • Žák vstupuje do školy hlavním vchodem, nepřezouvá se, jde přímo na oběd.
 • Musí mít roušku či jinou ochranu nosu a úst.
 • Při vstupu do školy si dezinfikuje ruce (dezinfekční prostředky budou připraveny).
 • V jídelně si odloží svrchní oděv, umyje si ruce a vyzvedne si oběd.
 • Po jeho konzumaci opouští školu.
 • Při stravování budou dodrženy rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Dohled bude zajištěn.

Podzimní prázdniny a týden od 26. 10. – 30. 10. 2020

26. – 27. října – dny volna vyhlášené MŠMT
28. října – státní svátek
29. a 30. října – podzimních prázdniny

Škola bude pro žáky uzavřena celý týden, včetně školní družiny a školní jídelny. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

Režim po prázdninách od 2. 11. 2020

Slib vlády je obnovit prezenční výuku na 1. stupni od 2. 11. 2020. Držme palce, aby se to podařilo. Jak bude probíhat výuka žáků na 2. stupni, není zatím nikdo schopen odhadnout. Vše bude záviset na vývoji situace, aktuálně Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za spolupráci, věřím, že toto náročné období zvládneme.
Přejeme Vám všem hodně zdraví!

 

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv pedagogů

 

Odkaz na ošetřovné ZDE

 

Podobné aktuality

Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

Vážení kolegové, rodiče, milí žáci, další netradiční a náročný školní rok je za námi. Pro nikoho nebyl jednoduchý, děti si jej neužily...

Publikováno