Beseda „Bolest – nemoc jménem šikana“

Beseda „Bolest – nemoc jménem šikana“

Ve středu 13. 3. 2019 se 5. třída věnovala tématu šikany v rámci besedy vedené lektorkou Mgr. Šárkou Klusovou.  Cílem této besedy bylo vysvětlit si, jak rozpoznat rozdíl mezi šikanou a škádlením, říct si, o co se jedná při kyberšikaně. Žáci si společně ujasnili, že šikana je záměrná, v rámci šikany se baví pouze ten, co ubližuje – neboli agresor. Kdežto škádlení je zábavou pro obě zúčastněné strany.

Na základě různých aktivit si žáci uvědomili, které činy nejvíce vadí i jim samotným (jako například pomlouvání, bití, nadávání, ignorace, lhaní) a které mohou dát podnět ke vzniku šikany. Společně jsme viděli i krátké ukázky, kde jsme se snažili rozpoznat agresora a naopak člověka, kterému je ubližováno. Žáci poté měli zapisovat návrhy, jak takovému dítěti v tísni pomoci. Byl kladen důraz na to, aby si žáci uvědomili, že se mohou v případě jakéhokoliv problému obracet na rodiče, učitelé, schránku důvěry nebo také volat bezplatnou linku důvěry.

Beseda pro 5. ročník byla velice přínosná, sloužila jako adekvátní preventivní program proti vzniku záměrného ubližování ve třídě.

Besedy byly financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Podpora aktivit
v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/19“.

Mgr. Magdaléna Rylková

https://masarykovahnojnik.rajce.idnes.cz/Beseda_Bolest-_nemoc_jmenem_sikana/