Beseda ve 4. třídě – „Ne, nechej mne, to nechci“

Beseda ve 4. třídě – „Ne, nechej mne, to nechci“

V pátek 2. 11. 2018 proběhla ve 4. třídě beseda na téma “ Ne, nech mne, to nechci“. Paní lektorka nám vysvětlila, jak v různých krizových situacích reagovat, jak se naučit říkat „NE“ i dospělým (cizím) lidem, jak může vypadat nebezpečný člověk nebo jaká jsou důležitá telefonní čísla, která bychom si měli pamatovat.

Děti se ve dvou hodinách aktivně zapojovaly do diskuse a formou scének s různými scénáři si zkoušely v praxi nabyté informace.

Mgr. Michaela Lehner, tř. učitelka

Beseda byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/19“.

logo_final 16 barev