Besedy v 1. a 2. třídě

Besedy v 1. a 2. třídě

Beseda „Jak si nenechat ublížit“ – 1. třída

V pátek 12. 10. 2018 proběhla v 1. třídě beseda na téma “ Jak si nenechat ublížit“. Paní lektorka Hrušková velice zajímavým a pro malé děti srozumitelným způsobem vysvětlovala, jak v různých krizových situacích reagovat, jak se naučit říkat „NE „ i dospělým (cizím) lidem, jaká jsou důležitá telefonní čísla, jak může vypadat nebezpečný člověk apod.

Děti se aktivně zapojovaly a po dvou hodinách besedy byly chytřejší o cenné informace. Překvapilo je, že nebezpečný člověk může být i pěkná, usměvavá paní nabízející bonbon, nebo slušný pán v obleku, který je chce svézt autem.

Beseda byla velice zajímavá a děti opravdu zaujala.  Všichni si moc přejeme, aby získané poznatky nemusel nikdo z dětí nikdy využít.

Mgr. Karla Molinová, třídní učitelka 1. třídy

 

Beseda „Táta, máma a já“ – 2. třída

V pátek 12. 10. se také žáci 2. ročníku zúčastnili pod vedením lektorky Michaely Hruškové preventivního programu “Táta, máma a já“.  Povídali si spolu o tom, co děti zajímá, co rády dělají, o své rodině a jednotlivých členech rodiny. Na praktických ukázkách si žáci předvedli, jak je důležité si v rodině pomáhat. Uvědomili si tak, že nejsou na svá dětská trápení sami. Nakonec si vyrobili andílka se jmény blízkých lidí, aby si připomněli, kdo jim v těžkých chvílích může poskytnout pomoc.

Mgr. Dagmar Lokayová, třídní učitelka 2. třídy

Obě besedy byly financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu “Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/19”.

 

kraj

DSCN2480 DSCN2482 DSCN2486