Čarodějnice ve školní družině

Čarodějnice ve školní družině

V pátek 29. dubna 2022 se uskutečnila společná akce všech oddělení školní družiny a školního klubu s názvem „Čarodějnice ve ŠD“, která se konala v areálu zahrady mateřské školy.

Každá družina měla za úkol vytvořit velkou čarodějnici, kterou si děti v kostýmech nesly v průvodu až k mateřské škole. Této akce se zúčastnilo přes 60 dětí, pro které byl připraven bohatý program plný her, soutěží a tvoření s čarodějnickou tématikou. Za zvládnuté úkoly byly děti následně odměněny sladkostmi.

Celou akci jsme zakončili společným opékáním párků a pálením malých čarodějniček s košťaty, které si děti samy vyrobily.

Všem zúčastněným moc děkujeme, a těšíme se na další společné akce 😊.

Vychovatelky ŠD a ŠK