Charitativní projekty školy

Charitativní projekty školy

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o některých aktivitách naší školy. Jak již možná víte od svých dětí, nebo z našich webových stránek, škola se zapojuje do mnoha projektů a akcí, které nám pomáhají nejen zkvalitňovat výuku, ale i vést děti k sounáležitosti s ostatními, kamarádství a ochotě pomoci druhým.

V začátku školního roku se nám podařilo získat nemalé finanční prostředky (dotaci  ve výši téměř 1,5 milionů korun) na dva projekty. Díky prvnímu z nich jsme pro školu získali mj. cca 600 nových knih do nově zřízené školní knihovny. Jsme velmi rádi, že knihovna se stala oblíbeným místem našich žáků. Její prostory využívají nejen k vypůjčení knih, ale i k relaxaci, k setkávání se a také ke studiu. V neposlední řadě jsme zaznamenali velký nárůst čtenářů, což bylo hlavním účelem. Dále v rámci tohoto projektu mělo 40 žáků naší školy možnost zcela zdarma navštívit Anglii. Součástí pobytu byla i výuka anglického jazyka s rodilými mluvčími v anglické škole, tedy naši žáci se zdokonalili v anglickém jazyce.

Druhý projekt nám přinesl nové vybavení školních dílen, věříme, že díky novým pomůckám a nářadí se žáci naučí mnoho potřebného pro praktický život a zlepší své technické dovednosti.

Toto byly projekty, které nám finance přinesly. Člověk by však měl umět nejen brát, ale i dávat. Proto jsme se rozhodli zapojit do charitativních projektů, kterými se snažíme vést děti k poznání života v jiných částech světa, k vytváření životních postojů a úctě k jiným.

V letošním školním roce se proto zapojujeme do těchto aktivit:

  1. „Čtení pomáhá“ – děti čtou knihu, rozvíjí tak svou čtenářskou gramotnost a navíc za přečtení knihy získávají částku 50 Kč, kterou vloží jako svůj příspěvek na zvolený charitativní záměr.
  2. Adopce na dálku – cílem projektu je pomoci dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby, především zprostředkovat jim přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe, ale “adoptivní rodič” mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Naše škola adoptovala osmiletou holčičku Eunici Atimango z Ugandy, roční příspěvek na její vzdělání činí 3500 Kč. Tyto finance nežádáme po rodičích, ale chceme, aby si je žáci získali sami – např. sběrem papíru, prodejem svých výrobků na vánočním jarmarku, sběrem kaštanů a žaludů apod. Záleží na aktivitě každé třídy. Projekt zaštiťuje žákovský parlament a žáci 2. stupně.
  3.  Adopce zvířete v ZOO – žáci 1. stupně si adoptují zvíře v ZOO Ostrava, kterému budou přispívat na jeho péči. Částka příspěvku je dobrovolná a jeho princip stejný jako u žáků 2. stupně – žáci si finanční prostředky získají sami.
  4. „Sněhuláci pro Afriku“ –  cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. 4. ročník tohoto projektu organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost,  ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy pro Vaše děti.

Věříme, že nás v našich aktivitách a realizacích projektů podpoříte a pomůžete společně s námi dobré věci.

Více se o uvedených projektech a aktivitách dočtete v příspěvcích na našich webových stránkách nebo v přiložených dokumentech.

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy

 

                                       

 

Podobné aktuality

Provoz školy od 10. května

Provoz školy od 10. května

Vážení rodiče, milí žáci, konečně jsme se dočkali alespoň částečného návratu žáků do škol. Od 10. května 2021 je umožněna na základních školách...

Publikováno