Čtenářské dílny – literární výchova trochu jinak

Čtenářské dílny – literární výchova trochu jinak

EU

Není žádnou novinkou, že učitelé už o prázdninách připravují pro své žáky další školní rok. Letošní prázdniny však pro ně byly obzvlášť pracovní. Učitelé 1. stupně a českého jazyka na 2. stupni připravovali novou formu výuky čtení a literární výchovy – čtenářské dílny.

V tomto školním roce totiž budou žáci 2. – 7. ročníku prožívat pro ně nezvyklou výuku. Budou si ve vyučovacích hodinách samostatně, sami pro sebe, číst knihy, které je zajímají, a pak si také o nich s ostatními povídat. Jde o takové čtení, při kterém nejsou žáci hodnoceni, jak čtou, zato mají příležitost číst text, který zvládnou a který si ke čtení sami zvolí. Jde nám totiž o to, aby děti zažily přátelský kontakt s knihou, aby četly rády. Chceme, aby si samy uměly knihu vybrat a aby plánovaly, co si ještě chtějí přečíst. Chceme je naučit nacházet v knihách zajímavé informace o nejrůznějších věcech v životě a propojovat je s vlastními zkušenostmi.