Další úspěšný Den otevřených dveří a vánoční jarmark za námi

Další úspěšný Den otevřených dveří a vánoční jarmark za námi

Dne 29. listopadu 2019 otevřela naše škola dveře nejen pro žáky okolních škol, ale i pro širokou veřejnost.

Návštěvníci si mohli v průběhu dopoledne prohlédnout prostory školy, její vybavení, navštívit nejrůznější odborné učebny a stanoviště, ve kterých je učitelé spolu s žáky zábavnou formou vtahovali do dění školy.

U vchodu do školy přivítali zájemce zástupci Školního parlamentu a ochotně je také provázeli stanovišti.  Návštěvníci se aktivně zapojovali do různých činností. V chemii si mohli mimo jiné vyzkoušet změny barev, vyrobit elektrický záblesk. Neméně zajímavé úkoly je také čekaly v přírodopisu, kde zapojovali všechny smysly k poznávání přírody. V knihovně se seznámili s naším školním časopisem a zhlédli poučnou divadelní hru v anglickém jazyce. Kulturní zážitek byl pro ně připraven i v hudebně, kde mohli načerpat adventní náladu poslechem vánočních písní.  V učebně dílen mohli sledovat výrobu hmyzí budky, v tělocvičně se pak návštěvníci příjemně odreagovali a vyzkoušeli si svou zručnost ve střelbě na branku. Po návštěvě školního klubu si zúčastnění odnesli vlastnoručně vyrobené vánoční přání. V závěru na návštěvníky čekalo v naší nové kuchyňce chutné občerstvení.

Akce se opět vydařila a návštěvníci odcházeli spokojeni spolu s informační brožurkou o naší škole a drobnou pozorností. Mezi návštěvníky Dne otevřených dveří letos patřili nejen žáci z Komorní Lhotky, Dobratic, Smilovic a ze Stříteže, ale také zástupci obcí Hnojník, Komorní Lhotky a další zájemci.

„Je lépe jednou vidět než dvakrát slyšet.“ Tuto větu pronesl při odchodu místní občan.

Mgr. Alena Iskřická, Mgr. Jarmila Valášková

 

Stalo se již tradicí, že naši žáci přivítali v čase nadcházejícího adventu své rodiče, prarodiče i další příznivce hnojnické školy na vánočním jarmarku, letos toto setkání vyšlo na pátek 29. listopadu. Po dopoledni, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout školu v celé její kráse v rámci Dne otevřených dveří, se dění přesunulo k tělocvičně, která se toto výjimečné odpoledne proměnila ve vánoční trh. O tom, že jsou naši žáci pilní a tvořiví, svědčila bohatá nabídka adventních věnců, andílků, stromečků, ozdob a dalších vánočních i jiných dekorací, které zde byly k dostání. Projít všechno z bohaté nabídky jarmarku si žádalo svůj čas i energii, kterou návštěvnici mohli doplnit vánočním punčem a dobrotami, nechyběla ani cukrová vata. Předvánoční atmosféru umocnila nejen krásná výzdoba, ale i koledy, které zněly celou školou. Na závěr se spokojení návštěvníci mohli přesunout k Obecnímu domu, kde byl celý den završen rozsvícením vánočního stromku.

Rádi bychom za tuto vydařenou akci poděkovali našim šikovným žákům, obětavým pedagogům a rodičům i provozním zaměstnancům, tedy všem těm, kteří se podíleli na přípravách tohoto příjemného odpoledne.

Jsme rádi za hojnou účast i spokojené ohlasy a těšíme se zase na příští rok.

Mgr. Dagmar Lokayová, Mgr. Nikola Zarembová

https://zshnojnik.rajce.idnes.cz/DOD_a_vanocni_jarmark_2019/