Den se záchranáři

Den se záchranáři

V pátek 13. září se při příležitosti dne otevřených dveří hasičských záchranných sborů rozjeli naši šesťáci a sedmáci na exkurze do Třince a do Nošovic.

Třídy 6. A a 7. B navštívily HZS v Třinci a měly tak možnost podrobně si prohlédnout, jak vypadá zblízka práce hasičů. Na exkurzi se dozvěděli kromě jiného, co všechno skrývá hasičské záchranné vozidlo, kolik váží kufr s hadicí, co je rozpínák nebo k čemu slouží tzv. vysokotlak. Na konci prohlídky si žáci mohli vyzkoušet hasičskou uniformu a rovněž sklouznout po hasičské tyči sloužící k rychlému přemístění v případě výjezdu. Dověděli se také, co všechno musí člověk absolvovat, aby se mohl stát hasičem a vykonávat tuto záslužnou práci. Exkurze byla pro žáky velice přínosná, potvrdili jsme si, že žáci vědí, jaká telefonní čísla a postupy v případě nebezpečí a nehod potřebují znát…

Druhá skupina tříd 6. C, 7. A a 7. C odjela do Nošovic, aby se žáci přímo na místě seznámili s prací Hasičského záchranného sboru MS kraje, který zde má jedno ze svých center. Prohlédnout si mohli techniku, viděli i praktické ukázky činnosti záchranářů na cvičné věži a sami si zkusili například mířit hadicí na cíl, vylézt do hasičského auta či obléci si neprůstřelnou vestu. Někteří „šťastlivci“ dostali i policejní pouta a vyzkoušeli si pohodlí cely předběžného zadržení. Díky patří hasičům i policistům, kteří se nám trpělivě věnovali.

Mgr. Hana Kurillová, Mgr. Magda Rylková

Návštěva1 Nošov.        Návštěva2 Nošov.

Návštěva3 Nošov.                  zach1

zach2                            zach3