Den učitelů

Den učitelů

I v naší škole jsme letos nezapomněli na jeden důležitý svátek a to ten, který patří učitelům. A proč jej slavíme zrovna 28. března? Protože v tento den se v roce 1592 někde na Moravě narodil Jan Amos Komenský. Říká se mu „učitel národů“, známé je třeba jeho rčení „škola hrou“. Je zakladatelem moderní pedagogiky. Poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden. Kladl důraz na to, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. A mezi zásady, kterými se ve výuce řídil, patřila zásada názornosti a aktivnosti – to znamená, že by si žáci měli své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi. A už ve své době (17. století) zmiňuje spolupráci rodičů a učitelů, kteří by měli jít dětem příkladem. V cizině byl známý pod jménem Comenius, studoval na univerzitách v Německu a pak působil na bratrské škole v Přerově a ve Fulneku. V letech 1622-1627 prožíval nejtěžší období svého života.  Po porážce českých nekatolických stavů, po bitvě na Bíle hoře byl nucen opustit svoji vlast. Uchýlil se do polského Lešna, kde se stal biskupem Jednoty bratrské a kde napsal své zásadní pedagogické spisy.  I přesto, že zažil odloučení od vlasti, ztrátu svých žen a utrpení třicetileté války, nepřestal ani ve stáří věřit v lepší budoucnost. Je pohřben v nizozemském Naardenu, kde strávil konec svého života.

Pro naše pedagogy připravil školní klubu přáníčka a žáci školního parlamentu sladké mlsání jako poděkování za jejich práci. Popřáli jim hodně zdraví, optimismu, spokojenosti a pracovní pohody i do dalších let.

Mgr. Lenka Plachtová

Bc. Nikola Zarembová

https://zshnojnik.rajce.idnes.cz/Den_ucitelu/