Distanční vzdělávání pro 2. stupeň od 12. 10. 2020

Distanční vzdělávání pro 2. stupeň od 12. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

doplňujeme slíbené informace týkající se distančního vzdělávání pro druhý stupeň ZŠ v období od 12. 10. do 23. 10. 2020.

Rozvrh

Nový rozvrh tříd najdete v aplikaci Bakaláři. Sledujte aktuální rozvrh na daný týden, nikoli rozvrh stálý. Třídy s distančním vzděláváním mají denně 4 vyučovací hodiny. Každý předmět je označen písmeny „DisV“ nebo „SamS“.

rozvrh

DisV“ znamená distanční výuku formou videohodiny, tedy vyučovací hodinu vedenou učitelem.

SamS“ znamená samostudium, kdy žák zpracovává výukové materiály zadané učitelem. Učitel nevede hodinu, ale je přítomen u PC, připraven s žákem komunikovat a vysvětlit případný problém. Žák se může na učitele obracet a může využít jeho pomoc a radu.

I v rámci vzdělávání na dálku jsou využity různé metody a formy práce a žák nestráví nad školními úkoly jen 4 vyučovací hodiny, ale delší dobu, protože bude vypracovávat i „klasické“ domácí úkoly mimo stanovený rozvrh.

Videohodiny i samostudium budou probíhat v aplikaci Google Classroom a Google Meet. S těmito aplikacemi byli žáci 8. a 9. ročníku ve škole seznámeni. Pro vstup do aplikací je nutné přihlášení do školního e-mailu a využití internetového prohlížeče Google Chrome. Podrobnosti naleznete v instruktážním videu.

 

 

Práce ve zmíněných aplikacích je možná i v mobilním telefonu či tabletu, což je popsáno v dalším videu.

 

Žáci 6. a 7. ročníku budou s prací v aplikacích seznámeni ve škole v týdnu od 12. 10.

Případné technické problémy můžete řešit telefonicky v době 7:30 – 13:00 nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech:

Mgr. Jan Khýr – khyr.j@zshnojnik.com, tel: 776690295

Mgr. Vít Pyško – pysko.v@zshnojnik.com, tel: 603960355

Žáci, kteří nemají doma připojení k internetu, případně nemají počítač, přijdou do školy a nahlásí se u zástupkyně ředitelky PhDr. Skřekucké. Bude jim zapůjčen počítač s umístěním odděleně od ostatních žáků, tak, aby se mohli rovněž distančně vzdělávat.

 

Výdej obědů

Pokud jste se přihlásili ke stravování (nejpozději do 12. 10. do 7:00), volíte si jeden ze dvou možných způsobů výdeje obědů, a to buď do jídlonosiče, nebo oběd ve školní jídelně. Zvolenou možnost nahlásíte vedoucí školní jídelny (pokud jste již nenahlásili třídnímu učiteli).

Oběd do jídlonosiče – výdej od 13:00 do 13:30.

Jídlonosič žák odevzdá přítomné službě u zadních vstupních dveří školní kuchyně (vchod od hřiště u školní družiny). Zde si počká na jeho výdej. Jídlonosič musí být označen jménem žáka a třídou.

Označené jídlonosiče je také možno přinést v době 6:30 – 7:30 do určených prostor před školní kuchyní (opět zadní vchod hřiště u školní družiny). Oběd si pak strávník vyzvedne v době od 11:15 do 11:45 tamtéž.

Oběd v jídelně – 8. ročník 13:10, 9. ročník 13:20.

Žáky přihlášené ke stravování vyzvedne u vchodu do školní družiny pedagog, při vstupu do školy platí povinnost zakrytí úst a nosu (rouška, respirátor), k dispozici budou návleky na obuv.

 

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy

Podobné aktuality

Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

Vážení kolegové, rodiče, milí žáci, další netradiční a náročný školní rok je za námi. Pro nikoho nebyl jednoduchý, děti si jej neužily...

Publikováno