Dokumenty školy

Školní a klasifikační řád


Plán ICT, plán EVVO a ŠVP
K nahlédnutí  na sekretariátě školy.

Organizace školního roku 2022-2023

Konzultační hodiny vyučujících ve šk. roce 2022-2023

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2022-2023

Směrnice


Výroční zprávy
Inspekční zprávy, výsledky kontrol


Školská rada


Dokumenty ke stažení
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a přestupy žáků

Provozní řády

Rozpočty

Logo školy