Dokumenty školy

Školní a klasifikační řád

Plán ICT, plán EVVO a ŠVP

K nahlédnutí  na sekretariátě školy.

Organizace školního roku 2022-2023

Konzultační hodiny vyučujících ve šk. roce 2022-2023

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2022-2023

Směrnice

Výroční zprávy

Inspekční zprávy, výsledky kontrol

 

Školská rada

Dokumenty ke stažení

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a přestupy žáků

Provozní řády

 

Rozpočty

Logo školy