Volby do školské rady na období 2020-2023

Volby do školské rady na období 2020-2023

Vyhlášení voleb do školské rady zřízené při Masarykově Základní škole a mateřské škole Hnojník 120, okres Frýdek-Místek,příspěvková organizace, na funkční období 2020 – 2023

Ředitelka Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník, v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby se budou konat v úterý 15. 9. 2020 od 13:30 do 16:30 hodin ve sborovně školy.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti MŠMT. Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný výbor v čele s předsedou.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (zletilé žáky) a pedagogické pracovníky je možné na sekretariátě školy do 31. 08. 2020.

Návrh musí obsahovat písemný souhlas navrženého kandidáta. Kandidátem na člena školské rady za skupinu pedagogických pracovníků se může stát kterýkoliv pedagogický pracovník školy, navržený kýmkoliv z pedagogických pracovníků školy, přičemž pedagogický pracovník (kromě ředitele školy) může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Kandidátem za skupinu zákonných zástupců se může stát zákonný zástupce žáka školy, může jej navrhnout kterýkoliv z oprávněných voličů za tuto skupinu. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem na formuláři. Vyplněný formulář lze doručit osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou na adresu školy. Přihláška kandidáta je ke stažení na webových stránkách školy a na sekretariátě školy.

Listina kandidátů bude zveřejněna dne 31. 08. 2020 na informační nástěnce před školou a na webových stránkách školy (www.zshnojnik.com)

Pro volby byla jmenována komise:

předseda:           Mgr. Zdeňka Věřbová

členové:              Mgr. Barbora Horinová, p. Kristýna Burdíková

V Hnojníku 15. 06. 2020

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy

Podobné aktuality

Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

Vážení kolegové, rodiče, milí žáci, další netradiční a náročný školní rok je za námi. Pro nikoho nebyl jednoduchý, děti si jej neužily...

Publikováno