Mimořádné opatření – uzavření školy !!!

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků,

vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci rozhodla vláda ČR o zákazu konání všech sportovních, kulturních, náboženských i uměleckých akcí s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní, střední, vysoké i vyšší odborné školy. Toto opatření vstupuje v platnost od úterního večera (10. 3. 2020), a to až do odvolání.

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR bude od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena i naše základní škola (včetně školní družiny a školního klubu).

Mateřských škol se toto opatření netýká, provoz MŠ bude zajištěn v omezeném režimu. Dovolujeme si požádat Vás rodiče, abyste, pokud Vám to situace dovoluje a rovněž s ohledem na epidemiologická rizika, která vedla k vydání výše uvedeného opatření, zvážili situaci a případně své děti raději nechali doma.

Všechny kroužky probíhající v prostorách školy i výuka ZUŠ jsou taktéž do odvolání zrušeny.  Školní jídelna bude pro žáky rovněž uzavřena, obědy budou automaticky odhlášeny.

O vývoji situace či případných změnách Vás budeme průběžně informovat na základě pokynů vlády ČR a MŠMT prostřednictvím našich webových stránek a prostřednictvím aplikace Bakaláři.

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy

_______________________________________________________________________

Informace pro rodiče o nároku na ošetřovné a karanténě.

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. V případě, že je rodič samoživitel, může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let a plní povinnou školní docházku. Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici níže v příloze nebo na sekretariátě školy v těchto mimořádných úředních hodinách:

  • středa 11. března, čtvrtek 12. března  od 8:00 do 14:00 hodin
  • pátek 13 . března od 8: 00 do 12: 00 hodin

Potvrzení lze také na vyžádání zaslat elektronicky.

Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

_______________________________________________________________________

Sdělení Krajské hygienické stanice, Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava,  dne 10. 03. 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob (od 10. 3. 2020, od 18 hodin)  i výuku na školách (od 11. 3. 2020)

Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. „Epidemiologická situace v Evropě se nevyvíjí dobře, a to nejen v Itálii, ale i dalších státech. Je lepší být aktivní na začátku, když je epidemie v počátku, než situaci řešit „ex post“ jako je tomu například v Itálii, kde vzrostl za jeden den počet případů skokově.“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po jednání Bezpečnostní rady státu. Zároveň ministr potvrdil celkem 40 pozitivních případů i první „přelomový“ případ v ČR bez tzv. cestovatelské anamnézy.

S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Zároveň se s účinností od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách. Dle ministra zdravotnictví jsou tato opatření v současné době na místě a zároveň dodal, že je nezbytné, aby byli lidé odpovědní a dodržovali základní hygienická pravidla. „Je důležité, aby si lidé častěji myli ruce, udržovali vzdálenost na cca 1,5 – 2 metry, vyhýbali se davům či větším shromážděním. Nedoporučujeme ani podávání rukou a jiný blízký kontakt. Budeme dělat maximum pro to, abychom zabránili rozšíření infekce po České republice.“ dodal ministr.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná po adekvátním zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19. „Uvědomujeme si, že jsou tato opatření velmi restriktivní, ale analyzovali jsme situaci v Evropě a sledovali jednotlivé přírůstky případů, které jsou v některých zemích explozivní a nedochází k jejich poklesu. Pokud nezamezíme těsnému kontaktu mezi lidmi, nejsme schopni onemocnění zabránit. Rozhodnutí, které by přišlo o týden nebo 14 dnů později má na vývoj situace velký vliv,“ uvedl po jednání náměstek ministra a epidemiolog Roman Prymula.

Celé znění vydaných mimořádných opatření naleznete v přílohách viz níže.

Mgr. Vera Vrábliková
Vedoucí oddělení, Oddělení protiepidemické I
+420 595 138 115 • +420 725 887 370