„Hodina Komenského“ v ostravském Divadle loutek

„Hodina Komenského“ v ostravském Divadle loutek

Dne 26. 11. 2019 se 5. a 6. ročník vydal do Ostravy zhlédnout divadelní představení Hodina Komenského. Žáci se na tuto kulturní akci připravili na jedničku, všichni zvolili vhodný úbor. Formou divadla jsme se dozvěděli hodně zajímavých informací o životě Jana Amose Komenského. Zopakovali jsme si, jaké bylo jeho celoživotní dílo, k čemu J. A. Komenský spěl a jakou hlavní pedagogickou myšlenku zanechal budoucím generacím. Během představení zazněla slavná díla, například Labyrint světa a ráj srdce, Orbis Pictus, Velká didaktika, Brána jazyků otevřena a další. Žáci se mohli rovněž zapojovat do představení opakováním jednotlivých frází a veršů. Děkujeme za zajištění divadelního představení Mgr. Haně Kurillové, byl to příjemný kulturní a k tomu vzdělávací zážitek.

Třídní učitelé 6. ročníku a 5. třídy

divadlo