Individuální (domácí) vzdělávání – Práce domoškoláků

Individuální (domácí) vzdělávání – Práce domoškoláků

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom zde představili práce našich domoškoláků. Pokud poslouží jako inspirace pro Vaše další vzdělávání a tvoření, budeme jen rádi.

Anglický jazyk

Český jazyk

Dějepis

 

Fyzika

      

Hudební výchova

 

Chemie

Informatika

         

Matematika

Německý jazyk

Výchova k občanství

Přírodověda a přírodopis

 

Vlastivěda

Zeměpis

Výtvarná výchova a ruční práce