Individuální (domácí) vzdělávání podle §41 školského zákona- práce domoškoláků

Individuální (domácí) vzdělávání podle §41 školského zákona- práce domoškoláků

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom zde představili práce našich domoškoláků. Pokud poslouží jako inspirace pro Vaše další vzdělávání a tvoření, budeme jen rádi.

PhDr. Magdalena Brchaňová

Anglický jazyk

Český jazyk

Dějepis

 

Fyzika

      

Hudební výchova

 

Chemie

Informatika

         

Matematika

Německý jazyk

Výchova k občanství

Přírodověda a přírodopis

 

Vlastivěda

Zeměpis

Výtvarná výchova a ruční práce

Vzdělávací videa

https://gardennature.cz/