Informace k výuce v době uzavření školy

Informace k výuce v době uzavření školy

Vážení rodiče,
dle aktuálních informací je pravděpodobné, že škola bude uzavřena minimálně 14 dní.

Tato mimořádná situace je pro nás všechny samozřejmě velmi náročná, určitě Vám způsobila mnoho komplikací, ale věřím, že ji společnými silami zvládneme. V této souvislosti si Vás dovolím požádat o spolupráci při vzdělávání našich žáků, Vašich dětí.

Od čtvrtku 12. 3. 2020 začnou všichni pedagogové  připravovat  výukové materiály do všech předmětů (kromě výchov), následně budou průběžně zveřejňovány na webu naší školy a doplňovány pro jednotlivé třídy.

Naleznete je v záložce Výukové materiály – viz obrázek.

Výukové materiály

Výukové materiály budou číslovány pro každý předmět, jejich počet bude odpovídat počtu vyučovaných hodin v jednotlivých předmětech v dané třídě.

Děti si budou zadané úkoly zapisovat do sešitů, popřípadě vypracují pracovní listy apod. Po návratu do školy pedagogové zkontrolují vypracování, navážou na zadané úkoly a samozřejmě dovysvětlí dětem vše, co bude potřeba.

Bude to pro Vás jistě zatěžující, ale prosím dohlédněte na plnění zadaných úkolů, kontrolujte každodenní přípravu, je to v zájmu Vašich dětí. ​Situace je pro nás všechny nová, chceme tento způsob domácí výuky řešit co nejefektivněji, koordinovaně a jednotně. Prosím tedy o strpení a děkuji za pochopení a Vaši pomoc.

Dagmar Tobolová, ředitelka školy

11. 03. 2020