Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se 1. září a s ním začátek nového školního roku a setkání ve škole. Chci Vás proto informovat o organizaci prvního školního dne i týdne a žákům popřát úspěšné zahájení letošního vzdělávání.

Organizace prvního školního týdne

  • Standardní rozvrh hodin na školní rok 2020/2021 je zveřejněn v systému Bakaláři. V prvním týdnu bude výuka zkrácena dle náhradního rozvrhu – viz rozpis níže.
  • Obědy se vydávají přihlášeným strávníkům od 11:00, a to od 1.9.2020. Přihlášky a prodej čipů u vedoucí školní jídelny od 7:00 do 8:00 a od 13:00 do 15:00 hodin.
  • Ranní družina a školní klub zahajují provoz od 2. 9 (viz. záložka  školní družina a školní klub), odpolední družina je pro děti zajištěna již 1.9., a to do 16.00. Přihlášky pro zájemce jsou umístěny na webových stránkách školy v sekci školní družina/školní klub. Můžete si je také vyzvednout  u třídních učitelů či paní vychovatelky ŠD a ŠK, kde je po vyplnění rovněž odevzdáte. Přihlášky uzavíráme 7. 9. 2020, z hlediska kapacity školní družiny bude rozhodujícím kritériem pro přijetí datum podání přihlášky.
  • Nabídku zájmových kroužků obdržíte do 7. 9. 2020.
  • Do výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2020-2021 přihlašujte své děti elektronicky zde: přihláška do římskokatolického náboženství. Výuka bude probíhat v úterý. (V případě, že nemáte možnost elektronického přihlášení, kontaktujte telefonicky pastorační asistentku Mgr. Růženu Rylkovou – 731 625 655.)
  • Přihlášky do evangelického náboženství budou v papírové podobě, zájemci si je vyzvednou u svého třídního učitele. Termín výuky evangelického náboženství bude upřesněn paní katechetkou Danielou Niemczykovou.
  • úterý 1. 9. – slavnostní zahájení školního roku

2. až 9. ročník – slavnostní zahájení školního roku ve třídách v 7:55, ukončení 1. stupeň v 9:00, 2. stupeň v 9:30. (Vstup do školy hlavním vchodem od lékárny, žáci 1. stupně 7:30 – 7:40, žáci 2. stupně 7:40 – 7:50.)

1. ročník – slavnostní zahájení školního roku v hudebně školy v 8:00 hodin (za přítomnosti zástupců obce a římskokatolické církve), po ukončení společné seznámení rodičů a žáků s třídní učitelkou v učebně 1. třídy (vstup do školy vchodem od parkoviště, stará budova).

Po ukončení výuky žáci odcházejí do školní družiny nebo domů.

  • středa 2. 9. – třídnické hodiny, rozdávání učebnic

1. ročník – do 9:30

2. až 5. ročník – do 10:30

6. ročník – adaptační kurz (žáci, kteří se ze závažných důvodů kurzu nezúčastní, budou přítomni ve výuce ve třídě 7. B)

7. až 9. ročník – do 11:00

Vydávání obědů – od 11:00.

  • čtvrtek 3. 9. – třídnické hodiny, rozdávání učebnic, výuka dle náhradního rozvrhu

1. ročník – do 10:30

2. a 3. ročník – do 11:00

4. a 5. ročník – do 11:15

6. ročník – adaptační kurz (žáci, kteří se kurzu nezúčastní, budou přítomni ve výuce ve třídě 7. B)

7. a 8. ročník – do 11:25

9. ročník – do 11:40

Vydávání obědů – od 11:00 hodin.

  • pátek 4. 9. – výuka dle náhradního rozvrhu (žáci jej obdrží ve škole dne 2. 9.)

1. ročník – do 10:30

2. a 3. ročník – do 11:00

4. a 5. ročník – do 11:15

6. ročník – adaptační kurz (žáci, kteří se kurzu nezúčastní, budou přítomni ve výuce ve třídě 7. B)

7. a 8. ročník – do 11:25

9. ročník – do 11:40

Vydávání obědů – od 11:00 hodin.


Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy