Informace pro cizí strávníky školní jídelny

Informace pro cizí strávníky školní jídelny

Vážení strávníci,

vzhledem k  aktuální situaci a pokynu Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Vám oznamujeme, že s účinností od pátku 13. března 2020 se cizí strávníci nebudou moci stravovat ve školní jídelně, ta je jako součást školy uzavřena. Pokud budete mít zájem o odběr obědů, je možné si je vyzvednout pouze do jídlonosiče.

Kontaktujte prosím  školní jídelnu 727 946 230 a sdělte, zda budete mít zájem odebírat obědy do jídlonosičů, nebo si obědy odhlaste.

Děkuji za pochopení.

Dagmar Tobolová, ředitelka školy

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, které nařídilo zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů v základních, středních a vyšších odborných školách a  školských zařízeních, Vás informujeme, jak postupovat při provozu školní jídelny:

  • školní jídelna může připravovat stravu mateřské škole,
  • školní jídelna může připravovat stravu v režimu závodního stravování pro zaměstnance školy,
  • pokud školní jídelna provozuje doplňkový prodej cizím strávníkům – neprodleně upravit podmínky poskytování na výdej pouze do jídlonosičů (neumožnit vstup cizích strávníků do konzumační části jídelny), konzumace neprobíhá v jídelnách, ty jsou jako součást školy uzavřeny.

Děkujeme za spolupráci, mimořádná opatření jsou jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Epidemiologická situace se vyvíjí každým dnem a je nezbytné, aby lidé byli odpovědní a dodržovali základní hygienická pravidla.

Adam Volný, vedoucí oddělení
Oddělení hygieny dětí a mladistvých                                                                                                                                                                                                                                                                                              Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě