Jídelna MŠ – Stravné

Ceny stravného v MŠ

Zvýšení cen stravného v mateřské škole od 1. 4. 2019

Školní rok 2019/2020

v souvislosti s nárůstem cen potravin a se stále se zvyšujícím důrazem na kvalitu školního stravování, jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného ve školní jídelně mateřské školy o 1 Kč.

K navýšení jsme přistoupili v zájmu zachování kvality a pestrosti jídelníčku a zároveň i z důvodu plnění výživových norem pro děti, které jsou dány plněním tzv. spotřebního koše, dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

Stravné MŠ
Stravné dle vyhlášky 107/2005 Sb.:
3 – 6 let: 7 – leté
Přesnídávka             6 – 9 Kč Přesnídávka                 7 – 12 Kč
Oběd                       14 – 25 Kč Oběd                         16 – 32 Kč
Svačina                     6 – 9 Kč Svačina                       6 – 10 Kč
Stravné MŠ Hnojník 360
Celodenní                 32 Kč Celodenní                 33 Kč
Polodenní              26 Kč Polodenní                 27 Kč
Stanovený finanční limit MŠ Hnojník 360
Přesnídávka             8 Kč Přesnídávka               8 Kč
Oběd                       18 Kč Oběd                         19 Kč
Svačina                     6 Kč Svačina                    6 Kč
Celkem                   32 Kč Celkem                     33 Kč

 

V Hnojníku dne:              28.2.2019

Zpracovala:                        Ilona Pospěchová, vedoucí ŠJ MŠ

Schválila:                             Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy

 

 

 

Úhrada stravného ve školní jídelně

Bezhotovostní platbou-inkasem, kdy si u provozní ŠJ MŠ vyzvedne potřebné formuláře, nebo hotovostní platbou v kanceláři provozní ŠJ v MŠ k 1.dni v měsíci na daný kalendářní měsíc, a to nejpozději 30.-31. ve starém měsíci, v době od 6:30-8:00 hod.