Stravné

Ceny stravného v MŠ

Školní rok 2019/2020

v souvislosti s nárůstem cen potravin a se stále se zvyšujícím důrazem na kvalitu školního stravování jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného ve školní jídelně mateřské školy o 1,- Kč.

K navýšení jsme přistoupili v zájmu zachování kvality a pestrosti jídelníčku a zároveň i z důvodu plnění výživových norem pro děti, které jsou dány plněním tzv. spotřebního koše dle Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

Stravné dle Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování
děti 3 – 6 let   děti 7-leté
Přesnídávka                  6 – 9 Kč Přesnídávka 7 – 12 Kč
Oběd 14 – 25 Kč Oběd 16 – 32 Kč
Svačina 6 – 9 Kč Svačina 6 – 10 Kč
Stravné MŠ Hnojník Stravné MŠ Hnojník
Celodenní 32 Kč Celodenní 33 Kč
Polodenní 26 Kč Polodenní 27 Kč
Stanovený finanční limit MŠ Hnojník Stanovený finanční limit MŠ Hnojník
Přesnídávka 8 Kč Přesnídávka 8 Kč
Oběd 18 Kč Oběd 19 Kč
Svačina 6 Kč Svačina 6 Kč
Celkem 32 Kč Celkem 33 Kč

 

V Hnojníku dne:               1. 9. 2019

Zpracovala:                        Ilona Pospěchová, vedoucí školní jídelny MŠ

Schválila:                            Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy

Úhrada stravného ve školní jídelně mateřské školy 

  • bezhotovostní platbou-inkasem, kdy si u provozní ŠJ MŠ zákonný zástupce dítěte vyzvedne potřebné formuláře
  • hotovostní platbou v kanceláři provozní ŠJ v MŠ k 1. dni v měsíci na daný kalendářní měsíc a to nejpozději 30. – 31. ve starém měsíci v době od 6:30-8:00 hod.