Jídelna MŠ – Stravné

Ceny stravného v MŠ

Zvýšení cen stravného v mateřské škole od 1. 2. 2017

Z důvodu nárůstu cen potravin (především mléka a mléčných výrobků) a se zvyšujícím se důrazem na kvalitu školního stravování, jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného ve školní jídelně mateřské školy o 1 Kč.

K navýšení jsme přistoupili v zájmu zachování kvality a pestrosti jídelníčku a zároveň i z důvodu plnění výživových norem pro děti, které jsou dány plněním tzv. spotřebního koše, dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

Stravné MŠ
Stravné dle vyhlášky 107/2005 Sb.:
3 – 6 let: 7 – leté
Přesnídávka             6 – 9 Kč Přesnídávka                 7 – 12 Kč
Oběd                       14 – 25 Kč Oběd                         16 – 32 Kč
Svačina                     6 – 9 Kč Svačina                       6 – 10 Kč
Stravné MŠ Hnojník 360
Celodenní                 31 Kč Celodenní                 32 Kč
Polodenní              25 Kč Polodenní                 26 Kč
Stanovený finanční limit MŠ Hnojník 360
Přesnídávka             8 Kč Přesnídávka               8 Kč
Oběd                       17 Kč Oběd                         18 Kč
Svačina                     6 Kč Svačina                    6 Kč
Celkem                   31 Kč Celkem                     32 Kč

 

V Hnojníku dne:              10. 01. 2017

Zpracovala:                        Ilona Pospěchová, vedoucí ŠJ MŠ

Schválila:                             Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy

 

 

 

Úhrada stravného ve školní jídelně

Bezhotovostní platbou-inkasem, kdy si u provozní ŠJ MŠ vyzvedne potřebné formuláře, nebo hotovostní platbou v kanceláři provozní ŠJ v MŠ k 1.dni v měsíci na daný kalendářní měsíc, a to nejpozději 30.-31. ve starém měsíci, v době od 6:30-8:00 hod.