Výdejní doba v jídelně ZŠ

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny pro strávníky jsou stanoveny takto:

  • Pondělí – Pátek: 7:00 – 8:00 a 13:00 – 14:30

Výdej stravy:

  • 11:00 – 11:20 – pro strávníky, kteří si jídlo vyzvedávají do jídlonosičů
  • 11:25 – 14:00 – pro žáky a zaměstnance školy

Monika Ćmielová
vedoucí ŠJ