Výdejní doba v jídelně ZŠ

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny pro strávníky jsou stanoveny takto:

  • Pondělí – Pátek: 7:00 – 8:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod.

Výdej stravy:

  • od 10:45 – 11:20 hod. pro cizí strávníky, kteří si jídlo vyzvedávají do jídlonosičů
  • od 11:25 – 14:00 hod. pro žáky a zaměstnance školy

Cizím strávníkům vstup do jídelny není povolen, stravu mohou odebírat do jídlonosičů. 

V období školních prázdnin bude provoz školní jídelny stanoven aktuálně dle počtu přihlášených strávníků a provozních možností školní jídelny.