Každý čte, co sám chce

Každý čte, co sám chce

V tomto školním roce jsme vyhradili v rozvrhu tříd jednu vyučovací hodinu týdně tzv. čtenářským dílnám. Jejich těžištěm je samostatné čtení dětí. Do konce října žáci prožili již pět, šest, případně i více takových setkání s knihou, kterou si sami k četbě vybrali. V níže uvedených dokumentech se můžete seznámit s tím, jak jednotlivé dílničky probíhaly.

 

Děti tráví čas, určený čtenářským dílnám, ve školní knihovně. V září a říjnu jim k četbě sloužily i prostory školního klubu.

Fotografie ze čtenářských dílen dokládají, že volba jiného prostoru, než jsou běžné učebny, byla správná. Každý žák si může ke čtení zvolit místo, kde se cítí nejlépe, najít si své pohodlí, a pak už je snadné se začíst.

S radostí sledujeme, jak pomalu ale jistě narůstá zaujetí dětí pro četbu. Některé si čtou svoji knihu jen ve čtenářských dílnách, jiné, a těch postupně přibývá, si odnáší knihu domů, aby mohly co nejdříve ve čtení pokračovat a dovědět se tak, jak se příběh odvíjí dál a jak to s hrdinou dopadne.  Ve čtenářských dílnách si potom povídají kupříkladu o tom, kdo je hlavním hrdinou, jaké vlastnosti postavy mají, co prožívají, kde se příběh odehrává, co čtenářům příběh sděluje a proč stojí za to si ho přečíst.

Těší nás, když si žáci přicházejí do školní knihovny vybrat další knihu, další zajímavý příběh. Jsme rádi, když někteří z nich přicházejí i po vyučování a v pohodlí naší čítárny si čtou. Jsou to známky toho, že řada dětí nevnímá četbu jen jako školní povinnost, ale že ji považuje za způsob trávení volného času, a to způsob zábavný. I nadále chceme a budeme tento trend podporovat.

PhDr. Eva Fojtíková