Lvíčata jdou na výlet

Lvíčata jdou na výlet

Hurá!  Jdeme na výlet!

Kam? Do Hnojníka do areálu Hotelu Park si půjdeme zamlsat a zasoutěžit

Kdy? V pondělí 25. 6. 2018

Odkud odcházíme? Ve 13.hod. ze školní družiny

V kolik a kam se vrátíme? V 15.30 hod. opět ke škole

Co si vzít se sebou? Vhodnou obuv a oděv, pokrývku hlavy, svačinu, pití, kapesné dle možností

Za nepříznivého počasí se výlet nekoná. Provoz školní družiny není omezen.

N. Rzymanová, H. Korčová, vychovatelky ŠD

lv