Matematický klokan na dálku

Matematický klokan na dálku

V pátek 19. března 2021 si vybraní žáci zpestřili distanční výuku účastí v soutěži Matematický klokan. Podstatou bylo získat co nejvíce bodů za vyřešení 18 (respektive 24) soutěžních úloh. Počet úloh a počet získaných bodů se v daných kategoriích liší. Úskalím byly nesprávné odpovědi, za které se vždy jeden bod odečítal.

Zájemci se do této soutěže hlásili ze všech tříd napříč všemi ročníky, s výjimkou první třídy. Oproti předešlým ročníkům se soutěž konala online. Druhý stupeň měl již s online verzí své zkušenosti. Ale první stupeň takto zkoušel řešit poprvé. A rozhodně to nebylo snadné. Ale i přes všechna úskalí nakonec všichni nějaké bodíky získali.

Nejúspěšnější řešitelé:

V kategorii Cvrček (2. a 3. třída): Tobias Čtvrtka, Hana Černá a Karolína Kocourková (všichni ze třetí třídy).

V kategorii Klokánek (4. a 5. třída): Jindřich Jemelka (4. třída), Sebastian Jantoš a Petr Uhlíř (oba z 5. třídy).

V kategorii Benjamin (6. a 7. třída): Tereza Radová (7. A), Erik Šrámek (6. A) a Ludvík Křístek (7. C).

V kategorii Kadet (8. a 9. třída): Jakub Staněk (ze třídy 9. A, který získal úctyhodných 103 bodů), Rostislav Javorský (9. A) a Natálie Ernstová (9. B).

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za účast!

V neposlední řadě děkujeme za trpělivost a pomoc rodičům žáků  prvního stupně.

Mgr. Kateřina Wiejová, učitelka matematiky

Podobné aktuality

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 vydaného Ministerstvem...

Publikováno