Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od 10. 9. 2020 zavedlo Ministerstvo zdravotnictví ČR povinnost nošení roušek či respirátorů ve všech vnitřních prostorech (až na některé výjimky). Ve školách platí tato povinnost pouze ve společných prostorech, v této chvíli se nevztahuje na třídy a odborné učebny.
Dle doporučení MŠMT si Vás dovolujeme požádat, abyste z hygienických důvodů děti vybavili alespoň dvěma rouškami na každý den (jednu k použití, druhou náhradní) a sáčkem na odložení použité roušky (pokud nepůjde o roušku jednorázovou).

V případě, že by žák měl zdravotní potíže s podezřením na covid-19, bude izolován od kolektivu dětí v určené místnosti, kde společně s pedagogem vyčká na příchod zákonného zástupce. Následně Vás pedagog telefonicky vyzve, abyste si své dítě vyzvedli.

Vážení rodiče, prosíme, abyste v rámci hygienických opatření omezili osobní návštěvy ve škole na nezbytně nutné a komunikovali s pedagogy telefonicky nebo e-mailem. V případě nutnosti použijte při vstupu do školy roušku a rovněž dezinfekci na ruce, umístěnou u vchodů do budovy.

Děkujeme Vám všem za pochopení a spolupráci.

Jménem zaměstnanců školy přejeme všem hodně zdraví.

Dagmar Tobolová, ředitelka školy