MŠ – Školné, stravné

Školné:

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019/2020

  • Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123 ods. 2,3 a 4, zákona 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005, vyhlášky 43/2006 Sb.

 

1. neomezená celodenní docházka 300,-Kč
2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ 200,-Kč
3. děti s povinnou předškolní docházkou bezúplatně
4. děti s odkladem povinné školní docházky bezúplatně
5. děti, které nedochází do mateřské školy ani jeden den v kalendářním měsíci (září – červen) 150,-Kč
6. při přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci  bude stanoveno  k 1.5.2018

Splatnost do 15. dne daného kalendářního měsíce.

Stanovení úplaty za stravné v mateřské škole ve školním roce 2019/2020

Stravné dle Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování
děti 3 – 6 let   děti 7-leté
Přesnídávka 6 – 9 Kč Přesnídávka 7 – 12 Kč
Oběd 14 – 25 Kč Oběd 16 – 32 Kč
Svačina 6 – 9 Kč Svačina 6 – 10 Kč
Stravné MŠ Hnojník Stravné MŠ Hnojník
Celodenní 32 Kč Celodenní 33 Kč
Polodenní 26 Kč Polodenní 27 Kč
Stanovený finanční limit MŠ Hnojník Stanovený finanční limit MŠ Hnojník
Přesnídávka 8 Kč Přesnídávka 8 Kč
Oběd 18 Kč Oběd 19 Kč
Svačina 6 Kč Svačina 6 Kč
Celkem 32 Kč Celkem 33 Kč

Úhrada stravného ve školní jídelně mateřské školy 

  • bezhotovostní platbou-inkasem, kdy si u provozní ŠJ MŠ (p. Pospěchová) zákonný zástupce dítěte vyzvedne potřebné formuláře
  • hotovostní platbou v kanceláři provozní ŠJ v MŠ k 1. dni v měsíci na daný kalendářní měsíc a to nejpozději 30. – 31. ve starém měsíci v době od 6:30-8:00 hod.

Změna úhrady stravného v mateřské školce ve školním roce 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, vážení strávníci,

s účinností od 01. 09. 2019 dochází ke změně úhrady stravného následujícím způsobem:

  • pro platby bezhotovostní (inkaso z účtu) – první platba bude inkasována z účtu plátce (strávníka) v průběhu měsíce září 2019 formou zúčtovatelné zálohy. Platba za stravné bude probíhat jako nyní vždy v měsíci následujícím pouze za odebrané obědy. Záloha, která byla vybrána v září 2019, se vyúčtuje na konci školního roku v červenci 2020, abychom postupovali v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, v platném znění a abychom předešli také neuhrazeným platbám. Přeplatek bude vrácen ve vyúčtování za měsíc červen 2020. V případě nedoplatku bude rozdíl ceny zúčtován inkasem v měsíci červenci 2020.
  • u nových strávníků bude stravné na měsíc září vybráno v hotovosti spolu se stanovenou zálohou.

Záloha je stanovena takto:

žáci MŠ                             750,- Kč

žáci 1. – 9. třída                600,- Kč

cizí strávníci                   1 000,- Kč

Bližší informace naleznete v záložce Jídelna/Mateřská škola