MŠ – Školné, stravné

Školné:

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2018/19

  • Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123 ods.2,3 a 4, zákona 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č.14/2005, vyhlášky 43/2006 Sb.

 

1. neomezená celodenní docházka 300,-Kč
2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ 200,-Kč
3. děti s povinnou předškolní docházkou bezúplatně
4. děti s odkladem povinné školní docházky bezúplatně
5. děti, které nedochází do mateřské školy ani jeden den v kalendářním měsíci (září – červen) 150,-Kč
6. při přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci  bude stanoveno  k 1.5.2018

Splatnost do 15. dne daného kalendářního měsíce.

 

Stravné MŠ dle vyhlášky 107/2005 Sb.:
strávníci do 6 let: strávníci nad 6 let:
přesnídávka             6 – 9   Kč přesnídávka                 7 – 12   Kč
oběd                       14 – 25  Kč oběd                            16 – 32   Kč
svačina                     6 – 9   Kč svačina                         6 – 10   Kč
 
celodenní                 32   Kč celodenní                 33   Kč
polodenní                26   Kč polodenní                 27   Kč

 

Úhrada stravného:

Úhrada stravného je možná bezhotovostní platbou (inkasem), kdy si zákonný zástupce vyzvedne u vedoucí ŠJ MŠ  potřebné formuláře, nebo hotovostní platbou v kanceláři vedoucí ŠJ v MŠ (p. Pospěchová). Platbu je nutné uhradit vždy k 1.dni v daném kalendářním měsíci.

Provozní doba kanceláře ŠJ MŠ je v pracovní dny od 6:30 – 8:00 hod.

Provozní řád školní jídelny mateřské školy naleznete v sekci  Jídelna- MŠ.