Nabídka zájmových kroužků

Nabídka zájmových kroužků

Milí žáci, vážení rodiče,

i v letošním školním roce jsme pro naše žáky připravili velkou nabídku zájmových kroužků. Věříme, že si každý vybere podle svého zájmu. Uzávěrka přihlášek je 15. září. Jednotlivé kroužky budou otevřeny při minimálním počtu 8 přihlášených žáků a svou činnost zahájí od 21. září 2020, ukončeny budou 18. června 2021.

Poplatek za kroužky činí 150,- Kč na pololetí, kromě kroužků č. 1, 2, 8, 9,  10, 11, 13, 15 a 16. Tyto kroužky jsou hrazeny z prostředků Šablon II – EU, nebo reprezentují školu svými vystoupeními. Kroužky vedené externisty jsou zpoplatněny přímo u nich.

Žák, který navštěvuje v rámci školního klubu dva a více zájmových útvarů zpoplatněných dle směrnice č. j. ZŠ 0307/2016, je od úplaty za školní klub osvobozen.

Žák, který dochází do školního klubu pouze jednou týdně a v rámci toho navštěvuje zájmový útvar, který je zpoplatněn dle směrnice č. j. ZŠ 0307/2016, je od úplaty za školní klub osvobozen.  Žák, který uhradil poplatek za kroužek za 2. pololetí školního roku 2019/2020
a nemohl jej navštěvovat z důvodu zavření školy vzhledem ke COVID-19 bude od úplaty za kroužek v 1. pololetí školního roku 2020/2021 osvobozen. V případě uzavření školy z důvodu COVID-19 bude situace řešena podobným způsobem.