Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2019-2020

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2019-2020

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

aktuální nabídku zájmových kroužků (vč. přihlášky, která se odevzdává třídním učitelům) a nepovinných předmětů ve šk. roce 2019-2020 přinášíme zde.

Najdete ji také v záložce Zájmové kroužky.