Od 23. 9. 2019 otevíráme tyto zájmové kroužky

Od 23. 9. 2019 otevíráme tyto zájmové kroužky

Milí žáci, vážení rodiče,

na základě vašich přihlášek v letošním školním roce otevíráme tyto kroužky:

 1. Angličtina, Mgr. Barbora Horinová, pondělí 13:45 – 14:30
 1. Čtenářský klub Divíšek, PhDr. Eva Fojtíková, čtvrtek 13:00 – 14:30
 1. Dramatický kroužek 1. stupeň, Bc. Marcela Divínová, úterý 13:00 – 14:00
 1. Dramatický kroužek 2. stupeň, Mgr. Ilona Rucká, pondělí 13:30 – 14:30
 1. Florbal chlapci 2. stupeň, Mgr. Vít Pyško, čtvrtek 7:00 – 7:45
 1. Florbal dívky 2. stupeň, Mgr. Jana Štěpánková, pátek 7:00 – 7:45
 1. Keramika 1. stupeň, Mgr. Karla Molinová, 1. ročník – středa 12:50 – 13:50 (sudý týden), 2. ročník – středa 12:50 – 13:50 (lichý týden)
 1. Keramika 1. stupeň, Mgr. Dagmar Lokayová, pondělí 12:40 – 13:50 (co 14 dní)
 1. Klub zábavné logiky a deskových her, Mgr. Kateřina Wiejová, čtvrtek 13:45 – 15:15 (není zpoplatněn, hrazeno z prostředků Šablony – EU)
 1. Kroužek školního ekotýmu, Mgr. Magda Luzarová, pondělí nebo středa 13:45 – 14:45
 1. Hand made (kreativní kroužek) pro 1. stupeň, Mgr. Nikola Zarembová, čtvrtek 13.00 – 14.30 hod (co 14 dní)
 1. Pěvecký sbor pro žáky 1. stupně, Mgr. Petra Kufová, čtvrtek 12:45 – 13:30
 1. Pěvecký sbor pro žáky 2. stupně, Mgr. Petra Kufová, čtvrtek 13:40 – 14:25
 1. Running (technika běhu) a posilování, Mgr. Magdaléna Rylková, čtvrtek 13:40 – 14:25
 1. Stolní tenis, Mgr. Jan Khýr, středa 7:00 – 7:45
 1. Šachy, externista Ing. Jan Sikora, šachový mistr ČR, středa 12:55 – 13:55
 1. Beskyďáček, vedou externisté, pondělí (1. – 2. třída) a středa (3. – 5. třída)
 1. Gymnastika, externistka Dana Zielonková, čtvrtek 15:30 – 17:00
 1. Kytara, externista Mgr. Tomáš Pyško, čtvrtek 14:25-15:25
 1. Happy dance, externisté Martin Prágr a Denisa  Galandžárová,
  pondělí 14:30 – 15:15 (vyřizují externisté)
 • Na naší škole působí pobočka Základní umělecké školy  ZUŠ A PLUS  Český Těšín.

ZUŠ A PLUS, s.r.o., Český Těšín, je zařazena do Rejstříku škol ČR. Žáci jsou přijímáni na základě talentových a přijímacích zkoušek. Bližší informace Vám podá ředitelka ZUŠ A PLUS.

 • Již tradičně škola nabízí výuku náboženství:

 Katolické náboženství:   úterý (1. a 2. st.)

 • Mgr. Růžena Rylková

Úterý: 11:30 – 14:30

 • Mons. Mgr. Rudolf Sikora

Pondělí: 12:45 – 13:30

 Evangelické náboženství: 

 • p. Daniela Niemczyková

Úterý: 12:30 – 13:15; 13:30 – 14:15

Dovolujeme si upozornit, že i když se jedná o nepovinný předmět, pokud se rozhodnete své dítě do náboženství zapsat, je povinností se výuky zúčastňovat.

Přihlášky jsou k dispozici u třídních učitelů.