Naše školka opět obhájila značku Rodiče vítáni!

Naše školka opět obhájila značku Rodiče vítáni!

Školka otevřená rodičům, rodiče otevření školce – to je hlavní motto této značky.

Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školky.

Rodiče oceňují, když se k nim školka chová vstřícně a partnersky.

Učitelé si přejí, aby rodiče dětí s nimi “táhli za jeden provaz“ a byli otevřeni vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace školky a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám.

Výsledkem naší snahy bylo získání značky Rodiče vítáni, značky pro školy otevřené rodičům. Datum certifikace 7. 12. 2018. Škola je certifikována od 22. 11. 2016.

 

Splňujeme tato kritéria:

 • Rodičům umožňujeme bez problému vstoupit do prostor mateřské školy.
 • U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školky pustí pověřená osoba.
 • S rodiči aktivně komunikujeme. Komunikace je oboustranná a partnerská. Obě strany mají na sebe vzájemně kontakty. Rodiče dostávají vždy všechny potřebné informace – a mají možnost vždy předat důležité informace pracovníkovi mateřské školy.
 • Komunikace probíhá při příchodech a odchodech rodičů s dětmi do a ze školky, ústní formou. Obecné informace jsou zveřejněny na místě k tomu určeném (nástěnka).
 • Mezi mateřskou školou (učiteli) a rodiči je možná i komunikace s využitím komunikačních technologií – telefon, SMS, mail, web.
 • Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve školce děje.
 • Tyto informace má školka stále dostupné na svém webu a průběžně je aktualizuje.
 • Poskytujeme rodičům konzultační schůzky a zaručujeme, že při nich neprobíráme okolnosti týkající se jejich dítěte před ostatními rodiči a dětmi.
 • Každý rodič má možnost konzultovat záležitosti ohledně práce a vývoje svého dítěte s příslušným konkrétním pedagogem osobně.
 • Se záměrem přihlásit se ke značce Rodiče vítáni jsme seznámili rodiče dětí, které využívají služeb naší mateřské školy. Rodiče souhlasí s údaji uvedenými v certifikačním formuláři a jsou ochotni to potvrdit.
 • Pořádáme akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.
 • Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školky.
 • Dbáme na to, aby zahájení docházky do mateřské školy bylo pro děti a jejich rodiče příjemnou událostí. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů a jsme schopni tyto potřeby zohlednit při práci mateřské školy (adaptační období).
 • U „předškoláků“ účinně spolupracujeme s rodiči tak, aby děti přechod na základní školu úspěšně zvládly.
 • Nabízíme rodičům pomoc při zajištění konzultace pedagogicko – psychologického poradce.
 • Rodičům umožňujeme ovlivňovat způsob stravování jejich dětí v mateřské škole (skladbu jídelníčku v jídelně, individuální volbu „vynechaných“ pokrmů, …).
 • Rodičům (zájemcům o přijetí jejich dítěte do naší mateřské školy) po domluvě umožňujeme zúčastnit se práce v mateřské škole („s dítětem na zkoušku“).
 • Zveme rodiče (prarodiče) do školky, aby se aktivně zúčastnili společné práce se svým dítětem.
 • Organizujeme akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli.
 • Umíme rodičům doporučit službu externího odborníka (dětského psychologa, logopeda, apod.)
 • Na naší školce funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (SRPŠ).

 

Děkujeme všem pedagogům, rodičům, žákům i dalším přátelům školy za spolupráci a naplňování kritérií značky Rodiče vítáni!

 

Ottová Soňa a kolektiv zaměstnanců školky