Naše třída bude nejhezčí!

Naše třída bude nejhezčí!

Celoroční soutěž o nejhezčí třídu

Členové školního parlamentu s pomocí učitelů vyhlašují soutěž! V průběhu celého školního roku budou pedagogové naší školy hodnotit estetickou úroveň a celkový dojem všech tříd na naší škole.

Třídy se budou hodnotit jako kolektiv, o výzdobu a pořádek se musí starat celá třída.

HODNOCENÉ KATEGORIE

  • NÁSTĚNKY
  • ÚKLID
  • VÝZDOBA a estetická úroveň třídy – stěny, sloupy, prostory u tabule, parapety, dveře…

Třída může získat max. 3 body za každou kategorii, nejvýše tedy 9 bodů. Hodnocení bude probíhat 2x měsíčně v náhodně vybraný den.

HODNOTÍ SE NEJEN MNOŽSTVÍ, ALE I KVALITA A VKUSNOST VÝZDOBY!!!

Vítězná třída z 1. i 2. stupně bude ODMĚNĚNA!!!

Těšit se můžete na SLADKOU ODMĚNU…