Naši sedmáci v soutěži “Čtenář na jevišti“

Naši sedmáci v soutěži “Čtenář na jevišti“

Projekt Čtenář na jevišti je jednou ze soutěžních aktivit kampaně Rosteme s knihou. Formou scénického čtení má pomáhat dětem lépe pochopit text, pracovat s ním a vůbec propagovat čtenářství a lásku ke knihám. Zapojují se zde čtenářské a divadelní soubory, ale také amatérské skupiny tříd základních škol. I my jsme se s třídou 7. A poprvé k projektu přidali a vyzkoušeli jsme si, co taková práce s textem znamená.

Nejprve jsme vybírali předlohu a volba nakonec padla na knihu Marka Haddona „SPUDVEČ aneb 70 000 světelných let“. Seznamovali jsme se s textem, rozdělovali role a postupně zkoušeli text různými způsoby interpretovat. Celý postup práce byl zaznamenáván písemně i vizuálně na fotografie a videa a takto byl i odeslán do soutěže. Sice se nám nepodařilo dostat se do finále mezi 5 nejlepších souborů (z celkového počtu 55 kolektivů), které se v Praze ve Švandově divadle účastnily závěrečné přehlídky, ale pro nás soutěž účel splnila. Naši sedmáci si vyzkoušeli scénické čtení, zároveň se seznámili s pro ně neznámou knihou a autorem, práci jsme využili i v hodinách češtiny, např. při psaní vlastního pokračování kapitol knihy. Poučné pro nás bylo i hodnocení, které nám porota zaslala (uvádíme níže), protože jsme více dbali na scénické čtení, jak zněly pokyny, ale příště se nemusíme bát daleko více měnit text a hrát. Určitě se za rok zapojíme s ještě větším úsilím znovu 😊

Mgr. Hana Kurillová

Individuální hodnocení:

Hnojník – Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník 120, 7. A – SPUDVEČ aneb 70 000 světelných let

Oceňujeme práci s výběrem knihy tak, jak by měla probíhat – tedy zvažování a diskuse o různých alternativách, zaujetí tématem a ztotožňování jednotlivých žáků s postavami. Také nápady na zpracování scén a angažovanost žáků reflektuje výbornou práci a motivaci od paní učitelky. Je skvělé, že každý našel v projektu své uplatnění (např. slečna zpracovávající video – i to je nepostradatelná role).

Pro další zkoušení bychom doporučili ještě jednou zvážit text a nebát se i větších zásahů do něj tak, aby bylo třeba méně vyřčeno, ale více předvedeno, divadelně a herecky ztvárněno. Postavy nemusejí číst tam“, „pasáže, které popisují jejich vlastní chování a gesta – například „stál jsem, zvedl jsem hlavu“ – k tomu všemu lze využít dramatizaci. …

Porota projektu Čtenář na jevišti

ičte1 čte2 čte3 čte4

čte5

čte+  čttt