Ohlédnutí za adaptačním kurzem

Ohlédnutí za adaptačním kurzem

Ve středu 4. 9. 2019 se celkem 49 žáků z 6. ročníku vydalo na adaptační kurz do Starých Hamrů, aby se navzájem mohli lépe poznat. Žáci dojeli do Starých Hamrů autobusem, ubytování však bylo zajištěno až na Gruni v Domově sv. Josefa. Všichni se tedy s odvahou a těžkými batohy na zádech poprali s dlouhou cestou do kopce. Třídní učitelky Mgr. Lenka Plachtová, Bc. Marcela Divínová a Mgr. Magdaléna Rylková vedly odpoledne žáky svých tříd, aby se navzájem lépe poznali, navázali nová přátelství. Toto příjemné odpoledne bylo završeno společným soutěžením mezi třídními kolektivy.

Ve čtvrtek nám přálo krásné počasí, děti absolvovaly exkurzi po naučné stezce Bílý kříž a dostaly se až k hranicím se Slovenskem. Odpoledne je čekala „finská stezka“ plná zajímavých a netradičních stanovišť. Žáci stříleli ze vzduchovky, naučili se pracovat s busolou, nechyběla spolupráce ve dvojicích. Den bez mráčků byl zakončen večerním opékáním špekáčků a slavnostním vyhlášením výherců „finské stezky“ a nejlepších střelců. V pátek jsme se již vydali směrem k Visalajím, odkud jsme se autobusem přesunuli do školy.

Adaptační kurz se prostě po všech stránkách povedl a žáci nová přátelství mohou utužovat po celý rok ve školních lavicích.

Mgr. Magdaléna Rylková

https://masarykovahnojnik.rajce.idnes.cz/Adaptacni_kurz_4.9.-6.9.2019/