On-line výuka s našimi učiteli je zde!

On-line výuka s našimi učiteli je zde!

Vážení rodiče,

v této mimořádné situaci se snažíme být Vám co nejvíce nápomocni při domácí výuce. Jak jsme Vás již informovali, od úterý 31. 3. 2020 zahajujeme on-line výuku a konzultace našich pedagogů.  Zatím se jedná o zkušební provoz, pokud se osvědčí, budeme ji dále rozvíjet. Zvolili jsme komunikaci prostřednictvím Skype konferencí, a to ve dvou formách:

  • výuka hlavních předmětů  jednou týdně pro každou třídu bude zařazena 1 hodina matematiky, 1 hodina českého jazyka a 1 hodina anglického jazyka (v případě zájmu budou postupně zařazeny i další předměty),
  • každý den budou zařazeny hodiny konzultací učitelů – pro zájemce z různých tříd, zde budou moci  žáci komunikovat s daným učitelem o kterémkoliv předmětu, domácím úkolu, problému s učivem apod.).

Přehled výukových hodin i konzultací obdržíte e-mailem a naleznete je také níže v příloze.

Možná se teď někteří obáváte, jak to zvládnete. Pan zástupce Mgr. Jan Khýr připravil instruktážní video s podrobným návodem a ukázkou, jak  Skype nainstalovat a jak funguje. Pokud byste přesto měli jakýkoliv problém, napište panu Khýrovi (e-mail khyr.j@zshnojnik.com), spojí se s Vámi a pomůže řešit případný problém.

Jsme si vědomi, že některé děti nemají počítač, tablet nebo chytrý telefon, o počítač se dělí se sourozenci, nebo nemají možnost připojení k internetu. Pak by tato možnost výuky byla pro ně nedostupná. Proto na základě informací třídních učitelů budeme během pondělí a úterý individuálně kontaktovat ty rodiče, kterých se výše uvedené týká a nabídneme jim určité řešení.

Kromě tohoto způsobu on-line výuky budou samozřejmě i nadále zpracovávány a zveřejňovány výukové materiály, na které jste již zvyklí. Pokud si  s něčím nebudete vědět rady, obraťte se prosím na třídní učitele svých dětí nebo na paní zástupkyni PhDr. Lenku Skřekuckou (tel.: 727 946 228).

Věřím, že všechna přijatá opatření a nabídnutý způsob on-line výuky přispěje ke zkvalitnění domácí výuky a pomůže nám všem překlenout toto těžké období.

Děkuji za spolupráci a přeji nám všem brzký návrat do běžného života.

Dagmar Tobolová, ředitelka školy

 

Instruktážní video – Jak spustit Skype

 

Instruktážní video – Jak se spojit s učitelem pomocí Skype konference

_______________________________________________________________________

Jak tedy bude probíhat naše on-line výuka a konzultace:

  • V pondělí 30. 3. si nainstalujte program Skype a nechte děti zkusit se spojit s kamarádem, zda vše funguje.
  • Od úterý 31. 3. bude zahájen zkušební provoz, začnou probíhat pouze konzultace, kdy se budeme snažit vše nastavit a pomoci Vám s případnými problémy technického rázu.
  • Od pondělí 6. 4. bude probíhat on-line výuka a konzultace podle tabulky – viz výše.
  • Na dny pondělí 30. 3. – středa 1. 4. nebyly vloženy žádné nové výukové materiály, aby děti měly čas doplnit si vše, co jste nestihli a naučili se pracovat se Skype. Nové učivo na tento týden bude zveřejněno ve středu 1. 4., a to na čtvrtek – pátek.
  • Termín vkládání výukových materiálů na web jsme pro přehlednost sjednotili, tedy vždy v průběhu pátku budou zveřejněny materiály na celý následující týden.
  • Každý týden bude u výukových materiálů zveřejněna tabulka, ve které bude uveden přehled všech vyučovacích hodin řazených podle jednotlivých předmětů, a dále přehled domácích úkolů s uvedeným termínem splnění. DÚ budou vždy 2 samostatné hlavní a několik menších, které budou žáci plnit v rámci výuky daného předmětu.
  • Tabulka na následující týden bude zveřejněna u jednotlivých tříd vždy v průběhu pátku. Domácí úkoly budou značeny červeně, bude u nich uveden i termín splnění.