Provoz školy od 4. 1. 2021

Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
bohužel naše společné přání – prezenční vzdělávání našich dětí – zůstává zatím nesplněno. Na základě aktuálních vládních opatření a přesunutí do pátého stupně protiepidemického systému platí pro školní docházku od pondělí 4. 1. 2021 následující organizace:

Mateřská škola – provoz beze změn, od 6:00 do 16:30.

Žáci 1. a 2. ročníku  se budou vzdělávat prezenčně (jsou ve škole) podle upraveného rozvrhu (je připraven, ale zveřejněn bude v systému Bakaláři v pátek 1. 1. 2021, a to z důvodu případných dalších vládních omezení a změn).

 •  Výuka bude probíhat od 7:55 do 11:25 v určených kmenových třídách.
 • Po vyučování odcházejí děti do družiny a poté společně na oběd dle stanoveného rozpisu, aby se zamezilo vzájemnému kontaktu s dětmi z jiné třídy. Děti, které školní družinu nenavštěvují, odcházejí na oběd s třídní učitelkou.
 • V rámci ochrany zdraví nebudou probíhat hodiny TV, děti nemusí nosit tělocvik.
 • Roušky budeme nosit ve všech prostorech a po celou dobu výuky ve třídě i školní družině.
 • Všechny děti 1. a 2. třídy (přihlášené ke stravování v září) jsou i nyní automaticky přihlášeny na obědy. Pokud nemáte o obědy zájem, musíte je odhlásit (odhláška přes portál e-strava nebo telefonicky u vedoucí ŠJ do 7:00 v pondělí 4. 1. 2021, telefon 727 946 230).
 • V případě, že dítě zůstává ve ŠD déle než do 14 hodin, je nezbytné, aby ve škole obědvalo.

Organizační pokyny:

 • Žáci vstupují do školy hlavním vchodem u zdravotního střediska od 7:30.
 • V šatně se přezují a prvňáčci odcházejí do třídy v 7:45 společně s paní učitelkou nebo vychovatelkou, druháčci odcházejí do třídy samostatně (1. třída první patro, 2. A a 2. B přízemí).
 • Během přestávek nemůžou děti přecházet do jiných pater ani se potkávat s dětmi z jiné třídy.
 • Každé dítě musí mít dvě roušky k zakrytí nosu a úst (jednu nasazenou a jednu náhradní, popřípadě respirátor) a sáček na jejich odložení.
 • Prosíme, buďte ohleduplní k ostatním a do školy posílejte jen dítě zdravé.
 • Školní bufet nebude v provozu, prosím nezapomeňte dát dětem svačinu a pití.

 Školní družina (pro 1. a 2. třídu)

 • Ranní i odpolední provoz ŠD bude od 4. 1. 2021 zajištěn pro přihlášené děti (ranní družina: 6:00 –7:30, odpolední družina: 11:25 – 16:00).
 • Prosíme o potvrzení, zda vaše dítě bude navštěvovat ŠD (jen ranní / jen odpolední / ranní i odpolední), a to do pondělí 4. 1. do 8:00 hodin třídní učitelce vašeho dítěte. Provoz bude v obou odděleních školní družiny – Šikulové a Lvíčata.

 

Žáci 3. až 9. ročníku se budou od 4. 1. vzdělávat distančně podle upraveného rozvrhu, standardně prostřednictvím aplikací Google Classroom, včetně dodržování pravidel pro distanční výuku a školního řádu.

Školní družina a školní klub není pro tyto ročníky v provozu.

Rozvrh distanční výuky je připraven, ale zveřejněn bude v systému Bakaláři až v pátek 1. 1. 2021, a to z důvodu případných dalších vládních omezení a změn.

Školní obědy

 • Všechny děti 1. a 2. třídy (přihlášené ke stravování v září) mají obědy přihlášené automaticky. Pokud nemáte o obědy zájem, je nutné je odhlásit.
 • Všichni žáci 3. – 9. ročníku mají obědy automaticky od 4. 1. 2021 odhlášeny.
 • V případě zájmu o stravování při distanční výuce (žáci mají nárok na dotovanou stravu) je nutno obědy přihlásit přes portál e-strava nebo telefonicky u vedoucí ŠJ do pátku 1. 1. 2021, telefon 727 946 230).
 • Ve školní jídelně se mohou osobně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů.
 • Obědy se vydávají do označených jídlonosičů, které se odevzdají u zadního vchodu do ŠJ od 6:00 do 10:00, vyzvednutí je možné od 11:15 do 14:00 hodin.

Pokud vám jakékoliv informace schází, napište třídnímu učiteli, který doplnění informací zajistí. V rámci ročníků jsme se snažili vše co nejvíce sjednotit. Každý vyučující bude přihlížet na specifika a potřeby konkrétní třídy, jednotlivých dětí a je v jeho kompetenci výuku třídě upravit. Věřím, že všichni pedagogové (včetně asistentů pedagoga) budou žákům nápomocni a budou k nim přistupovat individuálně, abychom opět situaci společně zvládli. Všichni kolegové mají v tomto mou plnou důvěru.

Vážení rodiče, pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám vyjdeme vstříc.

Přeji vám všem i našim dětem hodně zdraví, optimismu, naděje a v novém roce co nejméně dní s rouškou.

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy

Podobné aktuality

Jarní prázdniny 2021

Jarní prázdniny 2021

Milí žáci, od pondělí 1. 3. 2021 začínají očekáváné jarní prázdniny, na které se jistě všichni těšíte. I když stále nemůžete trávit svůj volný čas...

Publikováno
Provoz školy od 15. 2. 2021

Provoz školy od 15. 2. 2021

Vláda ČR vyhlásila na období od 15. února 2021 do 28. února 2021 nouzový stav. Provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021...

Publikováno