Organizace výuky od 12. 4. 2021

Organizace výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

všichni jsme s napětím očekávali úterní jednání vlády ČR, kdy se jednalo o návratu dětí do škol. Doufali jsme, že alespoň první stupeň se celý vrátí k prezenční výuce. Bohužel nestalo se tak, na základě vládního nařízení bude výuka pro 1. stupeň od 12. 4. 2021 probíhat v rotačním režimu, 2. stupeň bude pokračovat v distančním vzdělávání doma a do mateřských škol se navrátí pouze děti s povinným předškolním vzděláváním.  V naší škole je  organizace výuky nastavena takto:

Žáci 1. stupně – rotační výuka

 • První týden (12. 4. – 16. 4.) budou do školy docházet třídy 2., 4.  a 5. ročníku , doma na distanční výuce zůstávají 1. a 3. třída.
 • Druhý týden  (19. 4. – 23.4.) budou ve škole na prezenční výuce 1. a 3. třída, doma na distanční výuce zůstanou třídy 2., 4.  a 5. ročníku.

Školní družina a školní klub budou v provozu pro přihlášené žáky.  Podle provozních možností školy bude zajištěna i ranní družina. Bližší informace Vám sdělí třídní učitelky, které budou zjišťovat Váš zájem.

Stravování:

Všem žákům, kteří byli v září přihlášeni ke školnímu stravování, budou v týdnu jejich prezenční výuky obědy přihlášeny automaticky hromadně. V případě, že se Vaše dítě nebude vzdělávání účastnit nebo nebude mít zájem o stravování, prosíme o odhlášení obědů běžným způsobem přes portál e-strava nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.

Žáci 2. stupně – pokračují v distančním vzdělávání podle dosavadního rozvrhu.

Děti mateřské školy – vzdělávání ve školce je povoleno pouze  pro předškolní děti, tzn. pro ty, které po prázdninách nastoupí do 1. třídy, ve skupinách max. po 15 dětech.  Ostatní děti zůstávají doma,  distanční výuka pro ně není povinná, budou jim nadále zasílány dobrovolné aktivity.

Dále je umožněna celodenní osobní přítomnost dětem v mateřské škole a žákům 1. stupně  ve školní družině (v týdnech jejich distanční výuky), jejichž rodiče pracují ve vybraných profesích IZS ( integrovaného záchranného systému).

 • Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. 
 • Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce, je ovšem nutné je ke stravování přihlásit individuálně, nebudou přihlášeny automaticky.
 • Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky. 
Vybrané profese: 
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, 
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil, o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky. 
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.  Svůj zájem o přítomnost svých dětí  ve škole sdělte prosím třídním učitelkám, ve školce vedoucí učitelce MŠ.

Mnohé z Vás  jistě zajímá, jak bude probíhat avizované testování, které je podmínkou umožnění vzdělávání dětí ve škole, co bude s dětmi, které odmítnou testování a mnohé další otázky. Oficiálně jsme  informace z MŠMT obdrželi až  večer dne 7. 4. 2021 v 18.45, zatím se s nimi seznamujeme. Podrobnější informace a instruktážní videa jsou přiloženy na konci stránky. Testy máme obdržet ve čtvrtek 8. 4. 2021.

Prosíme tedy o trpělivost, další informace (rozvrh hodin, způsob a organizaci testování, provoz školní družiny atd.) Vám upřesníme do pátku, v návaznosti na obdržené pokyny a provozní možnosti školy . Sledujte prosím naše webové stránky a svůj e-mail.

Přejeme Vám hodně zdraví  a těšíme se na návrat dětí do školy!

Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců

 

Video testování     https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Video testování     https://youtu.be/BmDnd140UH4

 

Podobné aktuality