Vyhlášení ředitelského volna ve dnech  29. 06. – 30. 06. 2020

Vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. 06. – 30. 06. 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci,

dovoluji si Vám oznámit, že na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji ve dnech 29. 06. – 30. 06. 2020 pro žáky naší školy ředitelské volno z organizačních důvodů.

Důvodem vyhlášení je oprava dmychadla v čističce odpadních vod a tím pádem nemožnost dodržet stanovené hygienické podmínky pro provoz školy.

Provoz v mateřské škole zůstává beze změn.

Školní družina, školní klub i školní jídelna budou tyto dny také uzavřeny.

Vysvědčení bude žákům rozdáno v pátek dne 26.6.2020 dle stanoveného harmonogramu s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace.

Děkuji za pochopení. S pozdravem

Mgr. Dagmar Tobolová
ředitelka školy