Pasování předškoláků

Pasování předškoláků

„Jakože se Tomášek Žáček jmenuji, na svou čest Vám slibuji, že……“. Tato slova zněla školkou páteční odpoledne, kdy předškoláci skládali slib a byli pasováni na školáky. Společně zazpívali písničku „Prázdninová“, kterou si prozpěvovali celý týden při každé příležitosti. Budoucí prvňáčci byli odměněni dlouhým potleskem svých blízkých, na památku dostali knihu s věnováním a ročenku s fotografiemi svých kamarádů. Děti pak pozvaly své rodiče na kafíčko a dobrůtku. Co děti čekalo a na co se ještě těšily? Na pyžamovou párty, stezku odvahy a noc ve školce. S rodiči se statečně rozloučily a šly si užít sluníčkového podvečeru na zahradě mateřské školy. V pravý čas se ozvalo „večeře“ a děti úprkem mířily do školky, protože jim už řádně vyhládlo. Po večeři se převlékly do pyžamek a začala pořádná párty. Za zvuku disko hudby si zatančily polštářkový tanec, zahrály si “na sochy” a také vyrobily dlouhatánský řetěz, aby mohly školku uzamknout a v noci je nikdo nerušil. Pak už se vydaly s baterkami na stezku odvahy. Chodbou se ozývaly hlasy „Ty kráso“, ☺ „to je hustý“☺ ” ty bído”☺…  Po příchodu do cíle byli budoucí prvňáčci odměněni diplomem. Dětem se očka leskla štěstím, že všechno zvládly. Reakce?“ Paní učitelko, ale bylo to těžké“, „paní učitelko, už chceme spát“. Unavené, ale šťastné, ulehaly do postýlek. Třída plná dětí se spoustou dojmů pomalu tichla, až se zcela ponořila do ticha noci. „Bylo to fajn, tátové a mámy, zvládly jsme to“. „Vaše děti“. ☺

 

Mgr. Jarmila Mecová, učitelka MŠ

 

https://zshnojnik.rajce.idnes.cz/Louceni_s_predskolaky_2019/