Páťáci na Frýdecké skládce, a.s.

Páťáci na Frýdecké skládce, a.s.

Naši žáci se již několik let zapojují do vzdělávacího programu Tonda obal, který je vede ke správnému nakládání s odpady. A protože se rádi vzdělávají prostřednictvím vlastní zkušenosti a chtěli se dozvědět, co se s odpady děje poté, co je sběrná auta odvezou ze sběrných míst, přivítali možnost zúčastnit se exkurze na Frýdeckou skládku, a.s.

Paní  Mgr. Ing. Magdalena Žáková, koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Ostrava, regionální kanceláři MMR ČR, dětem naší 5. třídy a redaktorům časopisu (Zá)školáček umožnila v rámci tzv. Putování po projektech návštěvu nejen samotného tělesa skládky, ale také odloučené pracoviště v Lískovci, kde se ručně dotřiďuje plast.

Děti nejdříve v Centru vzdělávání besedovaly se školitelkou paní Ing. Evou Samešovou a zhlédly krátký film o Frýdecké skládce. Poté se v jejím doprovodu vydaly na prohlídku samotného tělesa skládky. Tady je překvapila nejen jeho rozlehlost a výška, ale podivovaly se, že ačkoli se sem sváží komunální odpad z města Frýdku-Místku a dalších asi 18 obcí regionu, nevydává ta spousta odpadu žádný nepříjemný zápach. Jen v sekci vyčleněné pro svoz dřevní hmoty děti cítily charakteristický dřevitý pach. Největší zájem vzbudila samozřejmě svozová technika a  hlavně kompaktor, tedy stroj, který zajišťuje redukci objemu odpadu na skládce. Děti také viděly nově zakládané místo skládky, kde si mohly spojit poznatky z besedy o zásadách zakládání skládky se skutečností.

Součástí programu byla rovněž prohlídka odloučeného pracoviště v Lískovci. Tady se dotřiďují už námi spotřebiteli tříděné odpady. Děti si prohlédly dotřiďovací linku plastů. A opět byly překvapeny, tentokrát tím, že se od sebe neoddělují jen kupříkladu sáčky od pet lahví, ale že se třídí i pet lahve, a to podle barev. Dotřiďovací linka není automatizovaná, ale třídění probíhá ručně, tuto práci vykonávají ženy. Tady si děti uvědomily, jak důležitou součástí práce jsou ochranné oděvy a pomůcky. A co víc, vždyť práce s odpady je vlastně práce nebezpečná, bylo by lépe, kdyby ji nikdo vykonávat nemusel. To bychom se však museli nejdříve naučit předcházet odpadům, vůbec je nevytvářet.

Eva Fojtíková, školní knihovnice a editor časopisu (Za)školáček

skl

https://zshnojnik.rajce.idnes.cz/skladka_2020/